Wtorek, 16 kwietnia 2024r. | Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety
Pokaż menu

Podsumowanie kadencji. Gminna sieć kanalizacyjna coraz większa

04 kwietnia, 2024
Podsumowanie kadencji. Gminna sieć kanalizacyjna coraz większa

Jeden z priorytetów rędzińskiego samorządu w ostatnich latach to kanalizacja. Wybudowana została docelowa oczyszczalnia ścieków w Karolinie, a co roku gminna sieć kanalizacyjna rozrasta się o kolejne odcinki.

Zakończyły się prace związane z budową kanalizacji w ul. Kościuszki i ulicach sąsiednich. Prace kanalizacyjne w ramach inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na ul. Kościuszki, czyli drodze powiatowej w Rędzinach oraz kilku okolicznych ulicach gminnych, nieco się przedłużyły z powodu trudności, jakie firma wykonawcza napotkała w terenie, ale dobiegły już końca.

Przypomnijmy, że budowa kanalizacji rozpoczęła się jesienią 2022 r., a jej wykonanie zlecono firmie Z.T.H.U. Stanisław Krupiński z Wrzosowej, która wygrała przetarg nieograniczony z ofertą na blisko 14 mln zł. Gmina pozyskała na ten cel środki finansowa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, która według początkowych szacunków miały pokryć ok. 80 proc. kosztów, Niestety, szalejąca inflacja spowodowała taki wzrost cen, że koszty po stronie gminy zwiększyły się o ok. 20 proc.

Kanalizacja na ul. Kościuszki zakończona. Sieć gmina coraz większa 3

Poza ul. Kościuszki, sieć wybudowano także na ul. Cmentarnej na krótkim odcinku, ulicach Łąkowej, Żabiej i Stawowej, do której doprowadzono rurę kanalizacyjną z ul. Piaskowej. Wspomniane ulice natomiast podłączono do ul. Okupnickiej, łączącej się z ul. Wesołą, a tę skanalizowano do zbiegu tych ulic, jednak zrzut ścieków kierując do ul. Kościuszki. Razem powstała sieć kanalizacyjna o długości 4802 metrów bieżących, 385 przyłączy i 96 studni.

Teraz, zgodnie z dokumentacją przetargową i zawartą umową, wykonawca musi przywrócić nawierzchnię ulic do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji. Jeśli chodzi o ul. Kościuszki, która jest drogą powiatową, w planie jest większa inwestycja, związana z przebudową tej drogi. Tu jednak piłeczka jest po stronie powiatu częstochowskiego, do którego droga należy. Ale gmina deklaruje  wsparcie finansowe.

mapka kanalizacja

W przypadku inwestycji kanalizacyjnych, w ostatnich latach nowe odcinki powstają w naszej gminie co roku. Efektem jest powiększenie sieci w ciągu ostatnich 10 lat o kilkadziesiąt kilometrów, skanalizowanie  w całości Marianki Rędzińskiej, Kościelca, w większości Rudnik, a także kolejnych ulic w samych Rędzinach.

Od 2014 r.  gmina zyskała kanalizację sanitarną na ulicach: Cmentarnej, Wrzosowej, Bankowej, Kościuszki, Piaskowej, Okupnickiej, Wesołej, Żabiej, Stawowej i Łąkowej. Udało się przejść z nią pod torami kolejowymi i DK 91, dzięki czemu możliwe będzie w najbliższej przyszłości doprowadzenie sieci do kolejnych rędzińskich ulic. W Rudnikach skanalizowane zostały w ostatnich latach ulice: Dworcowa, Willowa, Wodnica, Miła, Stalowa, Leśna, Łódzka, Pocztowa, Szkolna i Ogrodowa. Z kolei w Kościelcu wybudowano sanitarkę na ulicach: Ogrodowej, Wiatrakowej, Żabiej, Krótkiej, Madalińskiej i Jana Pawła II.

Były to wielomilionowe inwestycje, których doprowadzenie do szczęśliwego finału było możliwe dzięki skutecznym staraniom o środki zewnętrzne m.in. unijne. Bez nich gmina byłaby w stanie własnymi siłami skanalizować tylko niektóre ulice, choć trzeba pamiętać, że i w ramach zrealizowanych w ostatnich latach inwestycji musiała zapewnić wkład własny, co dla budżetu było dużym obciążeniem.

kanlizacja2

oczyszczalniasciekow3
oczyszczalniasciekow2
oczyszczalniasciekow1

Najwięcej środków w ostatnim czasie – poza zakończoną budową na ul. Kościuszki – gmina musiała zaangażować w budowę docelowej oczyszczalni ścieków w Karolinie, która kosztowała 17 mln zł. Wymagała ona zaciągnięcia przez władze samorządowe zobowiązań, ale było to konieczne, ponieważ tylko posiadanie oczyszczalni o odpowiedniej przepustowości dawało swobodę w realizowaniu kolejnych inwestycji kanalizacyjnych. Ponieważ gmina jest dobrze zarządzana nie było problemów z pozyskaniem kredytu, a pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została w sporej części umorzona.

Wbrew pojawiającym się plotkom, gmina jest w dobrej i stabilnej sytuacji finansowej, a jeśli zaciąga zobowiązania to tylko w celu realizacji inwestycji, na które nawet przy posiadanym dofinansowaniu musi zapewnić wkład własny.

– Rędziny są jedyną gminą w powiecie częstochowskim, a może nawet na większym terenie, która ma nowoczesną i docelową oczyszczalnią ścieków o przepustowości zapewniającej przerobienie ścieków dostarczanych z całej gminy – nie tylko posiadanej aktualnie sieci, ale także w sytuacji, kiedy gmina będzie już w 100 procentach skanalizowana. Nawet jeśliby przybędzie nowych budynków mieszkalnych i przyłączy to jesteśmy zabezpieczeni przynajmniej do 2050 r. – zapewnia wójt Paweł Militowski, który przypomina również, że gdyby budowa oczyszczalni była realizowana teraz to kosztowałaby pewnie 35-40 mln zł, więc dobrze, że temat udało się zamknąć kilka lat temu.

Kanalizacja i oczyszczalnia to podstawa dla funkcjonowania lokalnej społeczności w XXI wieku, ale nadal wiele gmin nie może pochwalić się wielkimi osiągnięciami w tym zakresie, ponieważ mówimy o wyjątkowo kosztownych przedsięwzięciach. Rędziny sukcesywnie rozbudowują własną sieć, regularnie doprowadzając ją do kolejnych domostw.

Kanalizacja na ul. Kościuszki zakończona. Sieć gmina coraz większa 2

Większość mieszkańców gminy korzysta z tego na co dzień, ale ponieważ nie są to inwestycje widoczne gołym okiem, to szybko się o nich zapomina. Są jednak niezbędne i pochłonęły w ostatnich latach najwięcej środków finansowych.

– Wybudowaliśmy tak dużo nowych odcinków jak się tylko dało w tym przedziale czasowym, na ile mieliśmy do dyspozycji pieniędzy i żeby nadmiernie nie zadłużać gminy – podsumowuje Paweł Militowski.

Gmina Rędziny przygotowuje się do budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lipówka w Rudnikach. Nie jest to jedyna planowana inwestycja w kanalizację w tym roku.

Decyzja o przyznanym gminie dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości ponad 1,6 mln zł, przyszła jesienią 2023 r. Wójt i rada gminy zabezpieczyli w budżecie na 2024 r. środki na pokrycie wkładu własnego.

– Jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji, w tym programu funkcjonalno-użytkowego. Przetarg zostanie ogłoszony  w formule Zaprojektuj-Zbuduj – informuje wójt Paweł Militowski.

Finalizacji budowy odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w ul. Lipówka w Rudnikach należy spodziewać się już w 2025 r. W ramach inwestycji sieć zostanie doprowadzona do posesji o zabudowie jednorodzinnej oraz bloku wielorodzinnego składającego się z 17 mieszkań. Wykonane zostanie także przejście pod DK 91 oraz odtworzona nawierzchnia drogowa.

Nowy odcinek będzie podłączony do istniejącego już fragmentu kanalizacji  w ul. Ogrodowej w Rudnikach. Wykonanie go umożliwi w przyszłości dalsze projektowanie i rozbudowę sieci m.in. o posesje w Koninie, co jednak będzie sprawą trudną od strony technicznej, pracochłonną i kosztowną.

Żeby doprowadzić sieć do Konina trzeba wejść od strony Rudnik, przeprowadzić ją przez DK 91 i tory kolejowe oraz 3 kilometry polami. Praktycznie cała zabudowa mieszkalna w Koninie jest na lewo od drogi powiatowej – zwraca uwagę wójt, dodając jednak, iż gmina będzie czyniła starania, żeby i tę inwestycję odpowiednio przygotować i w kolejnych latach zrealizować.

Nie jest to jedyna planowana inwestycja w kanalizację w gminie Rędziny w tym roku. Plany na najbliższe miesiące obejmują przygotowanie dokumentacji dla sołectwa Rędziny Kolonia. Trwają też przymiarki samorządu do zakupienia działki pod kolejną przepompownię. Miałaby ona powstać na ul. Fabrycznej Będzie to największa przepompownia w gminie, do której będą rzucane ścieki praktycznie z całych Rędzin.

Przed nami budowa kanalizacji na ul. Lipówka
Gmina Rędziny
Gmina Rędziny położona jest w powiecie częstochowskim, który stanowi część województwa śląskiego, na północnym krańcu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Przeważający obszar zajmują gospodarstwa i działki rolne. Lasy porastają jedynie 1,7% jej powierzchni. Przez jej teren przebiegają trasa szybkiego ruchu DK-1 Warszawa-Katowice oraz droga krajowa DK-91 Częstochowa-Piotrków Trybunalski. Dobre skomunikowanie gminy wpływa pozytywnie na jej rozwój.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).