Poniedziałek, 23 maja 2022r. | Imieniny: Iwony, Dezyderego, Kryspina
Pokaż menu

Przedszkole marzeń w Gminie Rędziny

11 maja, 2022
Przedszkole marzeń w Gminie Rędziny

Od września w Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy wchodzącym w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach, realizowany jest projekt unijny „Przedszkole Marzeń w Gminie Rędziny”. Dzięki niemu opiekę w tej placówce znalazło więcej dzieci, zapewniono też lepsze warunki edukacji i możliwość udziału w zajęciach dodatkowych

To kolejny projekt realizowany przez naszą gminę ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. I kolejne środki unijne, dzięki którym warunki kształcenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 zostały podniesione na wyższy poziom. Informowaliśmy już, że dzięki dofinansowaniu w wysokości ok. 2,5 mln zł gmina rozbudowała budynek szkoły przy ul. Szkolnej 7, umożliwiając tym samym przeprowadzkę dzieciom, dotychczas uczęszczającym do przedszkola z siedzibą przy ul. Wolności. Projekt „Przedszkole Marzeń w Gminie Rędziny” umożliwił z kolei zwiększenie ilość miejsc w tej placówce o 25, doposażenie jej oraz rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia.

– Grupę docelową stanowi 95 dzieci, w tym 48 z opiniami o potrzebie terapii logopedycznej (26 dziewczynek, 26 chłopców) – wylicza Urząd Gminy Rędziny. – Celem jest poprawa jakości usług świadczonych poprzez zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla 25 uczestników, wyrównywanie szans dzieci ze specjalnymi potrzebami (70 uczestników) oraz udoskonalenie procesu wychowania dzięki wdrożeniu kompleksowych działań dydaktycznych i organizacyjnych wzbogacających zakres i jakość oferty edukacyjnej na rzecz dzieci w wieku 3-6 lat – wymienia.

Gmina skutecznie aplikowała o środki unijne, uzasadniając we wniosku m.in., że dysponuje zbyt małą liczbą miejsc w stosunku do potrzeb, a także podkreślając niezadowalające wyniki obserwacji i diagnoz oraz zwiększającą się liczbę dzieci z dysfunkcjami potwierdzanymi opiniami poradni P-P oraz pedagoga.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Działania w ramach projektu „Przedszkole Marzeń w Gminie Rędziny” będą prowadzone do końca sierpnia 2019 roku. Wartość projektu – 382.632,50 zł.
Gmina Rędziny
Gmina Rędziny położona jest w powiecie częstochowskim, który stanowi część województwa śląskiego, na północnym krańcu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Przeważający obszar zajmują gospodarstwa i działki rolne. Lasy porastają jedynie 1,7% jej powierzchni. Przez jej teren przebiegają trasa szybkiego ruchu DK-1 Warszawa-Katowice oraz droga krajowa DK-91 Częstochowa-Piotrków Trybunalski. Dobre skomunikowanie gminy wpływa pozytywnie na jej rozwój.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).