Środa, 19 stycznia 2022r. | Imieniny: Henryka, Mariusza, Marty
Pokaż menu

Przypomnienie zasad udzielania dotacji do kanalizacji

05 stycznia, 2022
Przypomnienie zasad udzielania dotacji do kanalizacji

Warunkiem otrzymania dotacji do kanalizacji jest przede wszystkim złożenie do Urzędu Gminy w Rędzinach kompletnego wniosku wraz z załącznikami (dostępnego na stronie www.redziny.pl w zakładce formularze i wnioski) o udzielenie dofinansowania budowy przyłącza kanalizacyjnego. Po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji nastąpi podpisanie umowy w sprawie udzielenia dotacji pomiędzy Gminą a Beneficjentem. Po podpisaniu umowy następuje dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania podłączenia instalacji wewnętrznej posesji do kanalizacji sanitarnej – do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Po załatwieniu tych spraw dochodzi do realizacji zadania zgodnie z „Wytycznymi Realizacji Instalacji Wewnętrznej Kanalizacji Sanitarnej” Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Częstochowie. Gdy inwestycja się zakończy beneficjent składa wniosek o rozliczenie zadania wraz z następującymi dokumentami:

– Faktury i rachunki potwierdzające poniesione wydatki na wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej (w przypadku płatności przelewem bankowym – potwierdzenie przelewu),

– Protokół odbioru przyłącza sporządzony przez Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Częstochowie;

– Umowa o odprowadzanie ścieków zawarta pomiędzy właścicielem nieruchomości,
a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów należy przedłożyć oryginały w celu uwierzytelnienia

 

Uwaga!

  • Dotacja nie będzie przyznawana na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, które zostało wykonane przed pozytywnym rozpatrzeniem wniosku i podpisaniem umowy w sprawie udzielenia dotacji.
  • Dotacja udzielana będzie w wysokości 70% poniesionych przez Beneficjenta kosztów inwestycji, jednak w kwocie nie wyższej jak 1 000,00 zł.
  • Wnioskodawca musi mieć tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie

 

 

zdjęcie: pixabay
Gmina Rędziny
Gmina Rędziny położona jest w powiecie częstochowskim, który stanowi część województwa śląskiego, na północnym krańcu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Przeważający obszar zajmują gospodarstwa i działki rolne. Lasy porastają jedynie 1,7% jej powierzchni. Przez jej teren przebiegają trasa szybkiego ruchu DK-1 Warszawa-Katowice oraz droga krajowa DK-91 Częstochowa-Piotrków Trybunalski. Dobre skomunikowanie gminy wpływa pozytywnie na jej rozwój.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).