Czwartek, 23 marca 2023r. | Imieniny: Pelagii, Oktawiana, Feliksa
Pokaż menu

Rewitalizacja zbiornika wodnego z otoczeniem definitywnie zakończona

18 marca, 2023
Rewitalizacja zbiornika wodnego z otoczeniem definitywnie zakończona

a

W poprzednim wydaniu Kuriera Rędzińskiego informowaliśmy, że do zakończenia inwestycji przy ul. Pocztowej w Rudnikach zostały tylko prace porządkowe i nawierzchnia na placu zabaw.

Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków unijnych, które gmina pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Chodzi o poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – Regionalnego Inwestycje Terytorialne Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

– Teren został już odebrany, a protokoły podpisane. Niestety na razie nie możemy spodziewać się wypełnienia zbiornika wodą inną niż opadowa m.in. z powodu niskiego poziomu wód podziemnych i suszy – zwraca uwagę wójt Paweł Militowski.

Staw wymaga naturalnego zamulenia i uszczelnienia dna. Napływające do niego wody opadowe doprowadzą do napełnienia zbiornika.

– Podczas prac wykonywanych ponad 30 lat temu został on nadmiernie pogłębiony. W poprzedniej kadencji oczyściliśmy tylko zbiornik, żeby prace w ramach projektu zagospodarowania nie były aż tak kosztowne – wyjaśnia wójt.

Projekt pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Pocztowej w Rudnikach na potrzeby aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji” ma na celu zagospodarowanie i przywrócenie przestrzeni publicznej zlokalizowana przy ul. Pocztowej do stanu, w którym będzie mogła w bezpieczny sposób zostać udostępniona różnym grupom społecznym, sprzyjając w ten sposób ich integracji oraz aktywizacji społeczno-gospodarczej. Objął wykonanie m.in. alejek, ciągów pieszych i rowerowych, elementów małej architektury czy placu zabaw. Prace realizowała firma STB sp. z o. o. z Częstochowy, która wygrała przetarg nieograniczony ogłoszony przez Urząd Gminy Rędziny.

20230303 190713 1 1 2 1 3 1 4 2 5 6 1

 
Gmina Rędziny
Gmina Rędziny położona jest w powiecie częstochowskim, który stanowi część województwa śląskiego, na północnym krańcu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Przeważający obszar zajmują gospodarstwa i działki rolne. Lasy porastają jedynie 1,7% jej powierzchni. Przez jej teren przebiegają trasa szybkiego ruchu DK-1 Warszawa-Katowice oraz droga krajowa DK-91 Częstochowa-Piotrków Trybunalski. Dobre skomunikowanie gminy wpływa pozytywnie na jej rozwój.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).