Niedziela, 5 lutego 2023r. | Imieniny: Agaty, Adelajdy
Pokaż menu

Termomodernizacja budynków GOK i GZK z unijnym wsparciem

24 marca, 2021
Termomodernizacja budynków GOK i GZK z unijnym wsparciem

Gmina Rędziny podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego na dofinansowanie ze środków unijnych projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rędziny: Gminnego Zakładu Komunikacji w Rudnikach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Mariance Rędzińskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  WSL 2014-2020.

Prace termomodernizacyjne we wspomnianych budynkach gmina zapowiadała już kilka lat temu, podkreślając jednak, że będzie starała się pozyskać dofinansowania na pokrycie większości kosztów. I ten cel osiągnęła, choć trochę to trwało z przyczyn niezależnych od naszego samorządu. Wsparcie zostało przyznane, a umowa o dofinansowanie podpisana w 2020 r.

Dzięki temu pod koniec grudnia ubiegłego roku urząd gminy mógł ogłosić przetarg na roboty budowlane. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań. Pierwsze obejmuje termomodernizację budynku Gminnego Zakładu Komunikacji przy ul. Dworcowej w Rudnikach. Przewidziano tu docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, posadzek i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji c.o. oraz oświetlenia i instalacji elektrycznej. Ponadto w zakresie prac znalazła się budowa instalacji c.w.u., budowa kotłowni gazowej, a także roboty demontażowe.

W przypadku zadania nr 2, czyli termomodernizacji budynku GOK w Mariance Rędzińskiej przy ul. Srebrnej 17, zaplanowano m.in. docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych oraz stropu, częściową wymianę stolarki, budowę pochylni dla niepełnosprawnych i monitoringu oraz wymianę pokrycia dachowego.

Realizacja obu zadań zostanie zakończona jeszcze w tym roku.

Inwestycje będą dofinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla: -osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; – działanie: 4.3 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej — Regionalne Inwestycje Terytorialne.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.

Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).

Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

Gmina Rędziny
Gmina Rędziny położona jest w powiecie częstochowskim, który stanowi część województwa śląskiego, na północnym krańcu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Przeważający obszar zajmują gospodarstwa i działki rolne. Lasy porastają jedynie 1,7% jej powierzchni. Przez jej teren przebiegają trasa szybkiego ruchu DK-1 Warszawa-Katowice oraz droga krajowa DK-91 Częstochowa-Piotrków Trybunalski. Dobre skomunikowanie gminy wpływa pozytywnie na jej rozwój.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).