Wtorek, 28 września 2021r. | Imieniny: Waclawa, Tymona, Marka
Pokaż menu

Termomodernizacja za unijne zakończona. Nowocześniej i oszczędniej w GOK i GZK

13 września, 2021
Termomodernizacja za unijne zakończona. Nowocześniej i oszczędniej w GOK i GZK

Na zlecenie gminy Rędziny i przy udziale środków unijnych, zrealizowane zostały już prace budowlane w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rędziny: Gminnego Zakładu Komunikacji w Rudnikach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Mariance Rędzińskiej”.

Prace ruszyły wiosną po tym jak w marcu nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego. Gmina podzieliła przedmiot zamówienia na dwa zadania.

Pierwsze objęło termomodernizację budynku Gminnego Zakładu Komunikacji przy ul. Dworcowej w Rudnikach. Przewidziano tu docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, posadzek i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji c.o. oraz oświetlenia i instalacji elektrycznej. Ponadto w zakresie prac znalazła się budowa instalacji c.w.u., budowa kotłowni gazowej, a także roboty demontażowe.

W przypadku zadania nr 2, czyli termomodernizacji budynku GOK w Mariance Rędzińskiej przy ul. Srebrnej 17, zaplanowano m.in. docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych oraz stropu, częściową wymianę stolarki, budowę pochylni dla niepełnosprawnych i monitoringu oraz wymianę pokrycia dachowego.

Wykonawcy już zakończyli prace budowlane

Umowę na realizację zadania nr 1 urząd gminy podpisał z konsorcjum firm AGBUD-Bis z Częstochowy (lider) i AGBUD z Wancerzowa (partner), które zadeklarowało wykonanie prac w ciągu 120 dni od momentu zawarcia umowy. Jeśli chodzi natomiast o zadanie nr 2 to wykonawcą jest firma Sim-Bud, która w swojej ofercie podała termin 101 dni od chwili podpisana umowy.

Prace termomodernizacyjne we wspomnianych budynkach gmina zapowiadała już kilka lat temu, podkreślając jednak, że będzie starała się pozyskać dofinansowania na pokrycie większości kosztów. I ten cel osiągnęła, choć trochę to trwało z przyczyn niezależnych od naszego samorządu. Koszt całej inwestycji wyniósł 608 381,95 zł, z czego wkład funduszy europejskich 241 653,11 zł. Niedawno prace dobiegły końca.

Źródło finansowania i cele projektu

Inwestycje zostały dofinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla: -osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; – działanie: 4.3 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej — Regionalne Inwestycje Terytorialne.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej GOK w Mariance Rędzińskiej i GZK w Rudnikach. Jego realizacja pozwoli na ograniczenie zmian klimatycznych i relatywne zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynków. W wyniku termomodernizacji nastąpi wzrost efektywności energetycznej obiektów, poprawa efektywności wykorzystania paliw i energii, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do atmosfery oraz polepszenie warunków pracy i komfortu użytkowników obiektów. Projekt pozytywnie wpłynie też na poprawę świadomości ekologicznej społeczeństwa i stanu zdrowia mieszkańców, a także poprawę oceny atrakcyjności gminy i jej wizerunku jako miejsca wartego odwiedzenia, inwestowania oraz zamieszkania.

 

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.

Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).

Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

Gmina Rędziny
Gmina Rędziny położona jest w powiecie częstochowskim, który stanowi część województwa śląskiego, na północnym krańcu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Przeważający obszar zajmują gospodarstwa i działki rolne. Lasy porastają jedynie 1,7% jej powierzchni. Przez jej teren przebiegają trasa szybkiego ruchu DK-1 Warszawa-Katowice oraz droga krajowa DK-91 Częstochowa-Piotrków Trybunalski. Dobre skomunikowanie gminy wpływa pozytywnie na jej rozwój.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).