Poniedziałek, 29 listopada 2021r. | Imieniny: Blazeja, Saturnina
Pokaż menu

Usuwanie azbestu w Gminie Rędziny

24 listopada, 2021
Cementownia Rudniki - Syrus / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Cementownia Rudniki - Syrus / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

W tym roku Gmina Rędziny uzyskała dotację z WFOŚiGW w Katowicach oraz NFOŚiGW w Katowicach w wysokości 3842,90 zł na usuwanie odpadów zawierających azbest.

W 2021 roku na terenie naszej Gminy usunięto odpady zawierające azbest z 15 nieruchomości w łącznej ilości 15,995 Mg.

Wnioski rozpatrywane były w trybie ciągłym w oparciu o poniższe dokumenty:

  1. Regulamin dofinansowania zadań przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i naboru wniosków – Regulamin zmieniony w dn. 27.03.2020 r.
  2. „Szczególne zasady dofinansowania zadań związanych z usuwaniem
    i unieszkodliwianiem azbestu realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”

Udzielana dotacja wypłacana była w wysokości 40% poniesionych przez mieszkańców gminy kosztów na zadanie polegające na demontażu, odbiorze, transporcie
i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest. 60% kosztów ponoszone było przez obywateli gminy, biorących udział w dofinansowaniu. Termin realizacji zadania trwał
od 15.03.2021 r. do 30.09.2021 r. Konkurs ofert na wykonywanie powyższego zadania wygrała firma „Logistyka Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.

Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).

Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

Gmina Rędziny
Gmina Rędziny położona jest w powiecie częstochowskim, który stanowi część województwa śląskiego, na północnym krańcu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Przeważający obszar zajmują gospodarstwa i działki rolne. Lasy porastają jedynie 1,7% jej powierzchni. Przez jej teren przebiegają trasa szybkiego ruchu DK-1 Warszawa-Katowice oraz droga krajowa DK-91 Częstochowa-Piotrków Trybunalski. Dobre skomunikowanie gminy wpływa pozytywnie na jej rozwój.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).