Niedziela, 5 lutego 2023r. | Imieniny: Agaty, Adelajdy
Pokaż menu

Wójt Paweł Militowski upomina się o lepsze zabezpieczenie mieszkańców przed hałasem

29 kwietnia, 2021
Dworek Wereszczyńskich w Kościelcu - Polar123 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl Dworek Wereszczyńskich w Kościelcu - Polar123 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zorganizowała w ubiegłym tygodniu spotkanie online z udziałem m.in. samorządowców, dotyczące skarg mieszkańców na nadmierny hałas generowany przez ruchu na autostradzie A1. Główny temat dyskusji dotyczył wprawdzie uciążliwości z obwodnicy Częstochowy, ale wójt Paweł Militowski zwrócił także uwagę m.in. na niewystarczającą liczbę ekranów akustycznych zaplanowanych przy budowanym właśnie odcinku A1 w stronę Łodzi.

 

Na uciążliwości natury akustycznej z obwodnicy miasta, skarżą się zarówno mieszkańcy Częstochowy, jak i gmin ościennych, którzy alarmują, że obecne zabezpieczenia są dalece niewystarczające. Lokalna społeczność zgłasza swoje wątpliwości samorządowcom, a ci interweniują w Oddziale Katowice GDDKiA. Ponieważ pism w tej sprawie ostatnio sporo się namnożyło, dyrekcja postanowiła zorganizować spotkanie online w celu wyjaśnienia jakie są możliwości poprawy sytuacji.

Dyrekcja i pracownicy katowickiego oddziału poinformowali, że są przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska zobligowani do przeprowadzenia po zakończeniu prac tzw. analizy porealizacyjnej, w ramach której wykonane mają być też pomiary hałasu m.in. w 6 wyznaczonych już punktach. I dopiero na ich podstawie podejmowane będą decyzje co do lokalizacji i budowy kolejnych ekranów akustycznych.

Problem polega jednak na tym, że inwestycja wciąż nie jest zakończona. Obwodnicę dopuszczono do ruchu już ponad rok temu, ale w dalszym ciągu trwają prace wokół m.in. przy budowie dróg technologicznych czy miejsc obsługi podróżnych (MOP-y). A ich definitywny koniec planowany jest dopiero na listopad 2022 r.

Analiza będzie wcześniej

Według GDDKiA, trwające prace także generują uciążliwości akustyczne. W przypadku wykonywania pomiarów już teraz, wyniki mogłoby być niemiarodajne, ponieważ ciężki sprzęt mógłby wpłynąć na przekroczenie dopuszczalnych norm, a przecież ten sprzęt zostanie wkrótce stąd wyprowadzony. Z drugiej strony, jak zwrócił uwagę wicedyrektor Zbigniew Szweda, z powodu realizowanych nadal prac konieczne jest wprowadzanie tymczasowych zmian w organizacji ruchu, które z kolei sprawiają, że trzeba jeździć obwodnicą wolniej niż ma to być docelowo możliwe. A im mniejsza prędkość, tym mniejszy hałas, wyniki analizy mogłyby więc być także niemiarodajne w drugą stronę.

– W związku z tym w październiku 2020 r. wystąpiliśmy do RDOŚ z prośbą o zajęcie stanowiska czy mamy czekać z analizą na zakończenie prac. RDOŚ, który wcześniej narzucił nam analizę porealizacyjną, stwierdził, że należy najpierw ukończyć wszystkie prace istotne z punktu widzenia hałasu i uciążliwości dla mieszkańców – zaznaczyła Małgorzata Półtorak, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska GDDKiA w Katowicach

Naczelnik poinformowała, że GDDKiA wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i samorządowców, i nie będzie czekać na definitywne zakończenie prac związanych z ostatnią umową, tylko postara się rozpocząć analizę wcześniej tj. w okolicach maja 2022 r. w momencie ukończenia  MOP-ów. Jak zauważyli dyrektor katowickiej GDDKiA Marek Niełacny i jego zastępca Zbigniew Szweda, wówczas pomiary będą najbardziej rzetelne.

Jednocześnie dyrektorzy zaznaczyli jednak, że ekrany będą mogły powstać tylko tam, gdzie badania hałasu wykażą przekroczenie norm. A może się zdarzyć tak, że w wielu miejscach będzie się on mieścił w dopuszczalnych granicach, mimo przeciwnych odczuć ze strony mieszkańców. Zwrócono uwagę, że dyrekcja musi się trzymać dyscypliny finansów publicznych i prawa ochrony środowiska.

„Budujemy dla mieszkańców i trzeba im zapewnić odpowiedni komfort”

W spotkaniu uczestniczył też wójt gminy Rędziny Paweł Militowski, który zauważył, że przecież zarówno GDDKiA, jak i samorządy, każdą inwestycję realizują dla mieszkańców.

– Dyscyplina finansów publicznych to jedno, ale musimy dbać o to, żeby komfort życia im się nie pogorszył, stąd np. dodatkowe zjazdy, wykonywane na wniosek mieszkańców, które gminy budują przy wykonaniu dróg. Zależy nam na tym, żeby GDDKiA poczuła się tak jak my, czyli jak gospodarz danego terenu – skomentował wójt. – Rozumiem kiedy badania powinny być robione, żeby też nie pomnażać kosztów budowy ekranów, ale te miejsca, gdzie mają być wykonane, nie wyczerpują tematu. One nie są dobrze wskazane – podkreślił.

Paweł Militowski wypowiedział się również na temat ekranów planowanych przy budowanym wciąż odcinku E autostrady A1 na północ od Częstochowy w stronę Łodzi.

– Pisma w sprawie ekranów przy tym odcinku już skierowaliśmy do GDDKiA. Tak samo jak w gminie Mykanów, tak i w gminie Rędziny są tereny, które już powinny być chronione na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego. Proszę na to zwrócić uwagę, bo mieszkańcy już zauważają, że na etapie projektu, ekranów po stronie naszej gminy jest dużo mniej niż po stronie Mykanowa, a zabudowania są bardzo blisko. Ta kwestia powinna być zweryfikowana – wskazał wójt Militowski.

W tej sprawie interweniował już rok temu o czy informowaliśmy na stronie internetowej urzędu gminy. Zdaniem wójta generalna dyrekcja powinna także wykonać pomiary hałasu nieco dalej, przy drodze zbiorczej zwanej serwisową, która zostanie wybudowana w pobliżu autostrady, tak żeby mieszkańcy mogli zjechać i wjechać na A1 bez konieczności nadkładania wielu kilometrów. Paweł Militowski zwraca uwagę, że wybudowanie tej drogi jest potrzebne, ale służyć będzie przede wszystkim mieszkańcom gmin Kruszyna i Mykanów. A uciążliwości z powodu zwiększonego ruchu będą też odczuwać mieszkańcy m.in. Kościelca.

– Muszę jednak zauważyć, że badania, które zostały wykonane na drodze krajowej nr 91 na odcinku Rędziny-Kłomnice wskazują, że natężenie hałasu jest duże, a jak dotąd nie wykonano niczego, co by poprawiło sytuację. Mieszkańcy mogą więc nie wierzyć zapewnieniom GDDKiA. Mieszkańcy żyją tu i teraz. Chcieliby wiedzieć, że ktoś to przewidział, ktoś to zauważył – dodał.

Apel w sprawie ciężarówek

Wójt zaapelował też, aby GDDKiA zajęła się sprawą samochodów ciężarowych jeżdżących nie tymi drogami, którymi powinny.

– Nadal podczas budowy autostrady samochody ciężarowe jeżdżą po drogach gminnych, mimo że objazdy mają wyznaczone gdzie indziej. Nie widzimy, żeby korzystały z wyznaczonych tras. Myślę, że mają państwo tego świadomość, że w dobie gps-ów nikt nie nadkłada 6 km – powiedział wójt Paweł Militowski, zwracając się do dyrektorów katowickiej GDDKiA i pokazując fotografie pojazdów, które nie stosują się do obiadów.

Ponadto zaznaczył, że gmina i mieszkańcy oczekują naprawy chodnika i dróg – ul. Nowej i Madalińskiej.

Dyrektor Marek Niełacny zapowiedział, że GDDKiA przyjrzy się zgłaszanym problemom. W kwestii hałasu i lokalizacji ekranów, pozostał jednak na stanowisku, że rzeczywiste potrzeby w tym zakresie wykaże dopiero analiza porealizacyjna.

 

 

Zdjęcie: a1-gr-wojewodztw-rzasawa.pl/

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.

Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).

Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

Gmina Rędziny
Gmina Rędziny położona jest w powiecie częstochowskim, który stanowi część województwa śląskiego, na północnym krańcu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Przeważający obszar zajmują gospodarstwa i działki rolne. Lasy porastają jedynie 1,7% jej powierzchni. Przez jej teren przebiegają trasa szybkiego ruchu DK-1 Warszawa-Katowice oraz droga krajowa DK-91 Częstochowa-Piotrków Trybunalski. Dobre skomunikowanie gminy wpływa pozytywnie na jej rozwój.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).