Sobota, 30 września 2023r. | Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima
Pokaż menu

XXI sesja Rady Gminy Rędziny

17 lutego, 2016
Cementownia Rudniki - Syrus / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Cementownia Rudniki - Syrus / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

   Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2015r., poz.1515 z późn, zm.)  i n f o r m u j ę, że w dniu  23 lutego 2016 roku (tj. wtorek) o godz. 15 00   w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Rędziny  z  następującym  porządkiem  obrad:   

I . Część porządkowo -wstępna:
 1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.    Wybór sekretarza obrad.
 3.    Sprawozdanie Wójta z okresu od ostatniej sesji.
 4.    Przyjęcie interpelacji radnych.
 5.    Zapytania radnych.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1.    Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2016 roku.
 2.    Zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów Publicznych i Samorządu na 2016 rok.
 3.    Zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach oraz przyjęcia projektu aktu założycielskiego i statutu,
 4.    Zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach oraz przyjęcia projektu aktu założycielskiego i statutu,
 5.    Zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu oraz przyjęcia projektu aktu założycielskiego i statutu.
 6.    Uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach.
 7.    Nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach.
 8.    Uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach.

III . Informacje i zapytania
1.    Wnioski, zapytania sołtysów i odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2.    Przyjęcie protokołu z XX sesji.
3.    Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Gminy Rędziny.

                      

Źródło: http://www.redziny.pl/post/details/651
Gmina Rędziny
Gmina Rędziny położona jest w powiecie częstochowskim, który stanowi część województwa śląskiego, na północnym krańcu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Przeważający obszar zajmują gospodarstwa i działki rolne. Lasy porastają jedynie 1,7% jej powierzchni. Przez jej teren przebiegają trasa szybkiego ruchu DK-1 Warszawa-Katowice oraz droga krajowa DK-91 Częstochowa-Piotrków Trybunalski. Dobre skomunikowanie gminy wpływa pozytywnie na jej rozwój.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).