Sobota, 30 września 2023r. | Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima
Pokaż menu

ZMIANY W PODATKACH SAMORZĄDOWYCH NA 2016 R.

08 lutego, 2016
Cementownia Rudniki - Syrus / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Cementownia Rudniki - Syrus / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Wójt Gminy Rędziny informuje, iż z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie ważne zmiany dotyczące naliczania i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. Zmiany wprowadza uchwalona przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 25 czerwca 2015 r. Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1045).

Najważniejsze zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. to:
1.) Jednorazowa płatność wyżej wymienionych podatków w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca - jeżeli roczna kwota podatku nie przekracza kwoty 100,00 zł.
2.) Podatek nie będzie pobierany - nie będą wydawane decyzje (nakazy płatnicze), jeżeli wysokość tych podatków na dany rok nie przekraczałaby określonych na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia za potwierdzeniem odbioru, aktualnie jest to kwota 6,10 zł.

3. Nowe zasady przeliczania użytków rolnych:
- grunty rolne zabudowane - 1 hektar fizyczny równa się 1 hektarowi przeliczeniowemu,
- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
- 1 hektar fizyczny równa się 0,2 hektara przeliczeniowego,

- grunty pod stawami niezarybionymi – 1 hektar fizyczny równa się 0,2 hektara przeliczeniowego,
- rowy – 1 hektar fizyczny równa się 0,2 ha przeliczeniowego,
- grunty, dla których nie można ustalić przelicznika
- 1 hektar fizyczny równa się 1 ha przeliczeniowy.
Nowe zasady wymienione w punkcie 3 oznaczają, że zmianie ulegnie liczba hektarów przeliczeniowych będących podstawą naliczania podatku rolnego w gospodarstwach rolnych. Zmiany te mogą mieć wpływ na ustalanie wysokości dochodu z gospodarstwa
rolnego, co może skutkować zwiększeniem się dochodu rodziny obliczanego np. do świadczeń z pomocy społecznej, stypendiów szkolnych itp.

 

Informacja

Źródło: http://www.redziny.pl/post/details/645
Gmina Rędziny
Gmina Rędziny położona jest w powiecie częstochowskim, który stanowi część województwa śląskiego, na północnym krańcu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Przeważający obszar zajmują gospodarstwa i działki rolne. Lasy porastają jedynie 1,7% jej powierzchni. Przez jej teren przebiegają trasa szybkiego ruchu DK-1 Warszawa-Katowice oraz droga krajowa DK-91 Częstochowa-Piotrków Trybunalski. Dobre skomunikowanie gminy wpływa pozytywnie na jej rozwój.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).