Niedziela, 3 grudnia 2023r. | Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana
Pokaż menu

Ogłoszenie – sprzedaż nieruchomości

15 marca, 2016
Kościół w Starczy - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Kościół w Starczy - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Wójt Gminy Starcza ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Starcza KW CZ1C/00079172/2, położonej w miejscowości Rudnik Mały.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka leży na terenie zabudowy mieszkaniowej z usługami oraz w części na terenie turystyczno-rekreacyjnym.

Działka niezabudowana, uzbrojona w sieć wodociągową i kanalizacyjną z dostępem do drogi publicznej - działka nr 510 o powierzchni 0,0560 ha – cena wywoławcza 19 800,00 zł netto

Postąpienie – 2 % ponad cenę wywoławczą ( z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych)

Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2016 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Starcza ul. Gminna 4

Pierwszy przetarg odbył się 22 października 2015 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 12 kwietnia 2016 r. w kasie Urzędu Gminy lub na konto Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków 96827900000100247920010004 oraz okazanie dowodu wniesienia wadium w dniu przetargu.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Starczy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Zwrot wadium dla osób, które nie nabyły gruntu nastąpi w dniu 16.04.2016 r. bez odsetek.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Bliższych informacji na temat organizowanego przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. 5 tel.34/3140-334 lub 34/3140-015
Gmina Starcza
Gmina Starcza znajduje się w północnej części województwa śląskiego w powiecie częstochowskim przy jego południowej granicy. Dogodne położenie między dwoma szlakami komunikacyjnymi: drogą wojewódzką Częstochowa -Tarnowskie Góry z jednej strony, a trasą DK-1 z drugiej strony stwarza dobre warunki dla rozwoju przedsiębiorczości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).