Poniedziałek, 28 listopada 2022r. | Imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana
Pokaż menu

Komisja Bezpieczeństwa

28 września, 2022

Komisja Bezpieczeństwa

27 września pod przewodnictwem Starosty
Częstochowskiego Krzysztofa Smeli odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku w powiecie częstochowskim.

Komisji
pracowała nad następującymi zagadnieniami:

-
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Częstochowie Bogdana Anioła przedstawił
informację o stanie bezpieczeństwa obiektów budowlanych na terenie powiatu
częstochowskiego. Inspektor Anioł wskazał na wysoki poziom bezpieczeństwa
obiektów budowlanych objętych jego właściwością terenową. Podkreślił, także
wielość spraw i postepowań prowadzonych przez organ.

 

-Marcin
Biernat z-ca Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

Omówił
poziom bezrobocia w powiecie częstochowskim, jego – rodzaje, przyczyny i skutki.
 Liczba osób pozostających bez pracy na
terenie 16 gmin Powiatu Częstochowskiego kształtuje się następująco:

Od
początku wojny na Ukrainie Powiatowy Urząd Pracy zarejestrował 494 bezrobotnych
posiadających statut uchodźcy. Jako miejsce przebywania Powiat częstochowski
wskazało 100 osób, natomiast miasto Częstochowę 394 osoby. Na koniec sierpnia
2022 r. bezrobotnymi pozostało 112 osób z Częstochowy i 24 z Powiatu
częstochowskiego. W ramach prac subsydiowanych podjęło zatrudnienie 12 osób, a
na staż zostało skierowanych 51.

Od
początku roku PUP zarejestrował 11975 oświadczeń o powierzeniu pracy.

Na
mocy „ustawy specjalnej w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie” pracodawcy
zgłosili 4025 powiadomień o zatrudnieniu obywateli Ukrainy.

 

 

 

Wśród
tematów poruszanych przez komisje znalazła się również kwestia zachowań
niepożądanych, Katarzyna Buchajczuk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Częstochowie przedstawiła specyfikę działań związanych z zapobieganiem oraz
eliminacją patologii społecznych.

W
ramach realizacji zadań własnych powiatu zostały opracowane i realizowane są
następujące programy wspierające:

1. Program
służący działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej
pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod
wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w
powiecie częstochowskim na lata 2021-2025.

2. Program
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
powiatu częstochowskiego na lata 2021-2025.

3. Powiatowy
program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w
powiecie częstochowskim na lata 2021-2025.

4. Powiatowy
program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie częstochowskim na lata 2021-2023.

W/w
dokumenty wyznaczają kierunki, cele i działania mające na celu wsparcie osób
zagrożonych przemocą i innymi dysfunkcjami, które często skutkują zjawiskiem
przemocy. W ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie działa
Punkt Interwencji Kryzysowej,którego udzielana jest pomoc specjalistyczna  prawnika, psychologa i pracownika socjalnego.
Wszystkie osoby będące mieszkańcami powiatu częstochowskiego znajdujące się w
sytuacji kryzysowej mogą korzystać z porad i pomocy specjalistów.

Problemy,
z którymi najczęściej zgłaszają się mieszkańcy to:

      konflikty rodzinne związane z przemocą
domową,

      kryzys rodzinny,

      nagła utrata bliskich,

      bezdomność,

      bezrobocie,

      uzależnienia,

      problemy wychowawcze.

W
Punkcie Interwencji Kryzysowej dyżury pełnią psycholog, prawnik  i pracownik socjalny. Dyżury pełnione są w
pierwszy, drugi, trzeci i czarty wtorek miesiąca w godzinach od 15.00 do 18.00.
Łącznie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. udzielono wsparcia 91
osobom, które uczestniczyły w konsultacjach z różnymi specjalistami. Część osób
korzystała wielokrotnie z pomocy specjalistów.

Ogółem
odbyło się 341 konsultacji, w tym:

•        z psychologiem                              242

•        z prawnikiem                                  30

•        z pracownikiem socjalnym             69

 

-Anetta
Ujma Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw
Obywatelskich przedstawiła „Plan organizacji akcji jodowej dla powiatu
częstochowskiego”. W tym punkcie należy podkreślić, że działania te mają
charakter prewencyjny i nie powinny budzić niepokoju.
Od momentu wybuchu wojny na Ukrainie można obserwować falowe zwiększenie
zainteresowania płynem Lugola czy też jodem w tabletkach. Jest to zjawisko w
żaden sposób nieuzasadnione merytorycznie, świadczy jedynie o panice
motywowanej niewiedzą. Lekarze ostrzegają przed niekontrolowanym przyjmowaniem
jodu, które jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia.

 

Każdego roku Władze Powiatu Częstochowskiego ze Starostą Smelą
na czele we współpracy ze służbami, strażami i inspekcjami podejmują liczne
działania mające na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszego
powiatu. Stale dążymy do zapewnienia i utrzymania odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa, stanowiącego jeden z elementów warunkujących rozwój lokalnych
społeczności. Charakter podejmowanych działań zależny jest od wielu czynników.
Natomiast 
nadrzędnym celem działań powiatu w dziedzinie bezpieczeństwa
jest utrzymanie zdolności do reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń
bezpieczeństwa publicznego związanych z ochroną porządku prawnego, życia,
zdrowia i mienia mieszkańców czy skutkami klęsk żywiołowych, katastrof
naturalnych i awarii technicznych. Bezpieczeństwo jest zjawiskiem
wieloaspektowym, wymagającym koordynacji działań z wielu dziedzin.
Służby
powiatu częstochowskiego prowadzą działania utrzymujące zdolności reagowania na
jak najwyższym poziomie, co wielokrotnie potwierdzane już było efektywnością
realizowanych zadań.

Udział w posiedzeniu komisji wzięli : Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).