Niedziela, 14 sierpnia 2022r. | Imieniny: Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana
Pokaż menu

Kompleksowa rehabilitacja także dla obywateli Ukrainy

22 czerwca, 2022
Kompleksowa rehabilitacja także dla obywateli Ukrainy

Kompleksowa rehabilitacja także dla obywateli Ukrainy

Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozszerzył projekt „Model
rehabilitacja kompleksowa” o moduł ukraiński.

Projekt
kierowany jest do obywateli Ukrainy, którzy chcą być aktywni zawodowo
w Polsce ale na skutek niepełnosprawności mają problem z podjęciem
zatrudnienia. Przed przystąpieniem do projektu Uczestnik będzie
musiał zadeklarować chęć pozostania w Polsce i
podjęcia zatrudnienia.

Lekarz
i psycholog ocenią stan zdrowia osoby zgłaszającej chęć udziału i wystawią
orzeczenie o potrzebie rehabilitacji kompleksowej. Następnie PFRON wystawi
skierowanie do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej z propozycją terminu zgłoszenia
się do Ośrodka. Do wyboru będą dwie jednostki:

-
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Wielspin w Wągrowcu,

-
Centrum Rehabilitacji – Obok Lasu w Grębiszewie.

Kompleksowa
rehabilitacja obejmuje:

-
intensywną naukę języka polskiego,

-
szkolenia zawodowe i dostosowanie posiadanych kwalifikacji do polskiego rynku
pracy w tym język polski zawodowy,

-
wsparcie psychologiczne dotyczące przeżyć związanych z koniecznością
opuszczenia ojczyzny,

-
rehabilitację leczniczą.

Udział
w projekcie wiąże się z 3-4 miesięcznym pobytem w Ośrodku rehabilitacji
Kompleksowej.
Długość pobytu będzie
wynikała z potrzeb, określonych w Indywidualnym Programie Rehabilitacji. Zajęcia
będą się odbywały w godzinach od 8:00 do 18:00, ale nie dłużej niż 8 godzin
dziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W Ośrodku
będzie
można mieszkać wraz z najbliższą rodziną. Pobyt, zakwaterowanie i wyżywienie
Uczestnika
i rodziny pokrywane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i jest bezpłatny.
Podczas zajęć w Ośrodku dzieci będą spędzać czas z opiekunami.

Udział
w projekcie będzie się kończył podjęciem zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami
zdobytymi w Ośrodku.

Rehabilitacja kompleksowa rozpocznie się od dokładnej
oceny przez specjalistów - lekarzy, rehabilitantów, psychologów i doradców
zawodowych – stanu zdrowia Uczestnika, kondycji psychicznej oraz możliwości
rozwoju zawodowego. Na tej podstawie przygotowany zostanie Indywidualny Program
Rehabilitacji dostosowany do potrzeb i możliwości Uczestnika. Zostanie w nim
określony ogólny cel rehabilitacji, dobrane do niego działania (zabiegi,
szkolenia, spotkania ze specjalistami itp.) oraz harmonogram działań i sposób
oceny ich efektów.

Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły:
zawodowy, psychospołeczny
i medyczny
. W Indywidualnym Programie Rehabilitacji zostanie opisany sposób
realizacji każdego z modułów.

W ramach modułu
zawodowego
Uczestnik uzyska wsparcie doradcy zawodowego. Będzie on służył
radą w wyborze nowego zawodu - dopasowanego do zainteresowań oraz obecnych
możliwości i cieszącego się zainteresowaniem pracodawców. Pomoże on
również w przygotowaniu do poszukiwania pracy, np. jak rozmawiać z potencjalnym
pracodawcą.

Zanim Uczestnik przystąpi do szkoleń zawodowych weźmie
udział w intensywnym kursie językowym.

Jeśli okaże się to przydatne do wykonywania nowego
zawodu, doradca skieruje także Uczestnika na kurs komputerowy. Ukończenie kursu
i zaliczenie sprawdzianu będzie podstawą do wydania powszechnie uznawanego
przez pracodawców certyfikatu.

W procesie przygotowywania się do nowego zawodu
najważniejsze jest szkolenie zawodowe.

Uczestnik będzie miał również do dyspozycji pomoc pośrednika
pracy, który pomoże w znalezieniu pracy zgodnej z nowo zdobytym zawodem i
odpowiadającej oczekiwaniom
i możliwościom.

W ramach modułu
psychospołecznego
psycholog z zespołu rehabilitacyjnego będzie pomagał przezwyciężyć
trudne momenty zwątpienia, motywował do działania.

Moduł
medyczny
- jego celem jest
przywrócenie utraconych funkcji organizmu lub ich odtworzenie w jak największym
możliwym do osiągnięcia stopniu, co ułatwi Uczestnikowi podjęcie pracy.

W Indywidualnym Programie Rehabilitacji określona
zostanie liczba zleconych zabiegów oraz ich częstotliwość. Formy terapii będą
zależne od potrzeb Uczestnika. Mogą to być na przykład: fizjoterapia
(kinezyterapia, fizykoterapia, masaż), terapia zajęciowa, logopedyczna.

Raz na dwa tygodnie zespół rehabilitacyjny będzie
dokonywał oceny aktualnego stanu zdrowia Uczestnika. W razie potrzeby ocena
będzie dokonywana częściej.

Udział w programie rehabilitacji kompleksowej, jest
całkowicie bezpłatny. Warunkiem sukcesu jest aktywny udział w zaplanowanych
zajęciach ze wszystkich modułów rehabilitacji kompleksowej. Uczestnik powinien
być obecny na co najmniej 80% zajęć przewidzianych
w Indywidualnym Programie Rehabilitacji. W wypadku wyższej absencji konieczne będzie
podanie przyczyny nieobecności.

Jeśli ze względu na stan zdrowia Uczestnik utracił jedyne
źródło utrzymania będzie mógł wystąpić o przyznanie stypendium rehabilitacyjnego,
którego wysokość będzie uzależniona od frekwencji na zajęciach.

Uczestnik ma możliwość zrezygnowania z dalszego
uczestnictwa do dwóch tygodni od rozpoczęcia kompleksowej rehabilitacji bez
konieczności zwrotu kosztów.

W trakcie korzystania z usług Ośrodka Rehabilitacji
Kompleksowej oraz po zakończeniu Uczestnik będzie mieć obowiązek udzielania
informacji związanych z oceną skuteczności prowadzonych działań.

Uczestnik będzie miał prawo do wsparcia doradcy
zawodowego, pośrednika pracy
i psychologa także po zakończeniu korzystania z usług Ośrodka Rehabilitacji
Kompleksowej do momentu podjęcia zatrudnienia (lub uruchomienia działalności
gospodarczej) i przez okres minimum 3 miesięcy po podjęciu zatrudnienia.

Rehabilitacja
kompleksowa jest bezpłatna. Aby zgłosić chęć udziału należy wypełnić ankietę i
przesłać ją do Oddziału Śląskiego PFRON w Katowicach poprzez e-mail: katowice@pfron.org.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).