Środa, 21 lutego 2024r. | Imieniny: Eleonory, Fortunata, Roberta
Pokaż menu

Narada samorządowców

01 lutego, 2016

W piątek 29 stycznia br. w częstochowskim starostwie odbyła się narada z udziałem władz powiatu częstochowskiego oraz wójtów i burmistrzów z terenu naszego powiatu poświęcona omówieniu kilku ważnych tematów. Część merytoryczną obrad zainaugurowała  naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Urszula Olszewska – Bąk, która przybliżyła zebranym kwestie związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości w trybie znowelizowanej ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Zwróciła szczególną uwagę na fakt, iż zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia br. przepisami, w określonych ustawą przypadkach gminy mogą nabyć własność gruntów wspólnot o nieuregulowanym stanie prawnym.

Naczelnik omówiła także nową kwalifikację użytków gruntowych i wpływ nowelizacji rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków na wysokość podatków.

Kolejnym tematem było omówienie przez dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie Grażynę Klamek sytuacji na rynku pracy w powiecie częstochowskim w 2015 oraz przedstawienie propozycji aktywizacji bezrobotnych w 2016 r.

Członek Zarządu Powiatu Jan Miarzyński i inspektor Wydziału Organizacyjnego Patrycja Witkowskaprzedstawili aktualne informacje dotyczące konkursów dla  projektów w ramach RIT, a przedstawiciel KRUS-u przybliżył kwestie związane z XIV edycją Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Ponadto członek Zarząd Powiatu Krzysztof Smela przedstawiłpropozycję organizacji Spartakiady Gmin Powiatu Częstochowskiego, a naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Marian Stępień zaproponował rozszerzenie Powiatowego Konkursu „Ekologiczna Zagroda 2016” o etap na poziomie gminnym.

 

Strona 1 z 1

Możliwość komentowania została wyłączona.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).