Czwartek, 29 lutego 2024r. | Imieniny: Lecha, Lutoslawa
Pokaż menu

Nominowani do Statuetek Starosty Częstochowskiego

15 lutego, 2016

W najbliższą sobotę Statuetką Starosty Częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu” zostaną nagrodzone osoby (twórcy, artyści, animatorzy kultury, sportowcy, samorządowcy, przedsiębiorcy, lekarze, pedagodzy) w szczególny sposób zasłużone dla rozwoju i promocji powiatu w dziedzinach: oświata, kultura, sport i rekreacja, samorządność, przedsiębiorczość, zdrowie i opieka społeczna oraz inne szczególne osiągnięcia.

Kapituła Konkursu do tegorocznej nagrody nominowała 19 kandydatów w wymienionych wcześniej siedmiu kategoriach. Spośród nominowanych, zgodnie z regulaminem konkursu, zostaną wyłonieni laureaci (po jednym w każdej z kategorii). Ich wyboru dokona starosta. Jego werdykt ogłoszony zostanie podczas gali, która odbędzie się w gmachu Filharmonii Częstochowskiej w sobotę 20 lutego o godzinie 17.00. Atrakcją tegorocznej gali będzie występ znanego i cenionego artysty estradowego, felietonisty, aktora filmowego i jednocześnie wybitnego naukowca (profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego) -  Aloszy Awdiejewa. 

Warto dodać, że po raz pierwszy Statuetka Starosty Częstochowskiego została wręczona 15 lat temu – w roku 2001. Jej laureatem był Siegfried Tann - ówczesny starosta powiatu bodeńskiego.

A oto tegoroczni nominowani do Statuetek:

KULTURA

 
Chór im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku
Gmina Janów

 

Chór parafialny powstał przy parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Złotym Potoku we wrześniu 1996 roku z inicjatywy ówczesnego ks. proboszcza śp. Józefa Kordasa. Pierwszym dyrygentem był organista Józef Motyl, kolejnymi dyrygentami byli Janusz Brawata i Jakub Brawata. Od stycznia 2013 roku chórem dyryguje Danuta Leszczyńska. Podstawową działalnością chóru jest obsługa liturgiczna mszy św. oraz wszystkich uroczystości religijnych w parafii. Na repertuar składają się  głównie pieśni sakralne muzyki dawnej, kompozycje współczesne oraz utwory patriotyczne i ludowe. Chór wzbogacał swoim śpiewem także  uroczystości środowiskowe m.in.: gminne dożynki, XXV-lecie Samorządu Terytorialnego, Święto Niepodległości, XV-lecie Jurajskiej Jesieni Poetyckiej oraz wiele innych. Zespół ma na swym koncie znaczne osiągnięcia. Są to czołowe lokaty w przeglądach i konkursach o zasięgu krajowym: II miejsce w III Regionalnym Przeglądzie Pieśni Pasyjnych - Koziegłówki-Lgota Górna w 2007 r., I miejsce w II Przeglądzie Pieśni Diecezjalnych Festiwalu Pieśni Religijnej „Ichtis” w 2010 r., I miejsce w XV Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznych Myszków 2010, I miejsce w X Regionalnym Przeglądzie Pieśni Pasyjnej i Pokutnej - Koziegłówki 2014.

Chór parafialny  jest chórem czterogłosowym mieszanym, aktualnie liczy 26 osób. Wszystkich łączy wspólna pasja śpiewania. Poprzez to piękne dzieło służenia Bogu i ludziom  chór ubogaca wszelkiego rodzaju uroczystości zarówno w gminie Janów jak i poza jej granicami.

 
Ewa Molenda
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie

Ewa Molenda kieruje Gminnym Ośrodkiem Kultury od 2006 roku. Do podstawowych zadań ośrodka kultury należy edukacja i wychowanie poprzez sztukę, rozbudzanie zainteresowań kulturalnych, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, organizacja imprez i promocja kultury lokalnej. Ewa Molenda od lat rozwija festiwal kultury polskiej i żydowskiej „Święto Ciulimu – Czulentu”, który jest jednym z największych wydarzeń tego typu w Polsce. Kolejną dużą uroczystością są coroczne obchody Bitwy pod Mełchowem. Udział w inscenizacji pozwala przenieść się w realia 1863 roku oraz stanowi znakomitą lekcję historii. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców w życie kulturalne gminy, organizowana jest Noc Świętojańska. Do stałych form działalności GOK, nad którego funkcjonowaniem czuwa Ewa Molenda, należą: sekcja teatralna, taneczna, artystyczna – warsztaty decoupage i warsztaty sutasz, sekcja muzyczna, w ramach której odbywa się nauka gry na instrumentach, funkcjonuje Dziecięca i Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz zespoły wokalno – instrumentalne: „Iskierki”, „Ogniki” i „Płomyki”. Do bogatej oferty GOK w Lelowie możemy również zaliczyć: sekcje fitness, wystawy okolicznościowe, spotkania edukacyjne, warsztaty, konkursy plastyczne, wokalne, kulinarne i artystyczne. Dzięki staraniom Ewy Molendy GOK w Lelowie stał się centrum aktywności kulturalno – społecznej. Z oferty ośrodka kultury  korzystają dzieci i dorośli (w tym seniorzy) zarówno gminy Lelów jak i mieszkańcy innych gmin powiatu częstochowskiego.

 
Zespół Obrzędowy „Grusza”
Rzerzęczyce, gm. Kłomnice
Zespół Obrzędowy „Grusza” powstał w 1994 r. z inicjatywy pań zrzeszonych w Kole Gospodyń Wiejskich w Rzerzęczycach. Scenariusze obrzędów i zwyczajów są dziełem Janiny Gołdy. Dla podkreślenia regionalizmu członkowie występują w strojach z poprzedniego stulecia oraz prezentują eksponaty z dawnych czasów. Z biegiem czasu „Grusza” stała się wielopokoleniowa. Dzieci i młodzież występują w uroczystościach z wielką radością. Wszystkie obrzędy, a jest ich kilkanaście, zdobywały różne nagrody. Niektóre z nich: „Jak to ze lnem było”, „Majówka”, „Imieniny u Ignaca”, „Dożynki dworskie” „Wybory sołtysa” są oparte na prawdziwych wydarzeniach mających miejsce w Rzerzęczycach. Do najważniejszych osiągnięć zespołu możemy zaliczyć III miejsce w Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Wici 2010” oraz I miejsce w Przeglądzie Zespołów Obrzędowych „Kalendarz Obrzędowy”, który odbył się w 2013 i 2015 roku w Katowicach-Szopienicach. Grupa z Rzerzęczyc otrzymała Nagrodę Ministra Kultury podczas XX Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej. Dzięki takiemu zespołowi otwiera się szansa dla młodych ludzi na kultywowanie tradycji oraz utrzymanie wielopokoleniowych więzi w życiu codziennym. Kierownikiem artystycznym zespołu jest Janina Gołdy, a kierownikiem organizacyjnym Maria Makles.
Jerzy Kędziora

artysta rzeźbiarz z Poczesnej

Jerzy Kędziora kilka lat temu przeprowadził się z Częstochowy do Poczesnej. Kupił kamienny dom wraz z budynkami gospodarczymi. Całość poddał rewitalizacji. Na terenie swojej posesji prowadzi niecodzienną i niekonwencjonalną Galerię – POCZESNĄ GALERIĘ RZEŹBY. Jest to w przeważającej części Galeria pod gołym niebem, gdzie w zieleń i odnowione budynki wkomponowane są rzeźby balansujące, z których artysta znany jest na całym świecie. Zdaniem artysty historia Polski, świata jest bardzo mocno powiązana z historię „małej ojczyzny”. Trzeba jedynie poszukać „wspólnych części”. Stąd też  m.in. z okazji kanonizacji Jana Pawła II narodził się pomysł upamiętnienia największego Polaka. Jerzy Kędziora wykonał popiersie Papieża i przekazał je parafii pw. Jana Chrzciciela w Poczesnej. W 2015 roku, doceniając osiągnięcia twórcze artysty i jego postawę w czasie przemian ustrojowych w Polsce, Rada Miasta Miami proklamowała dzień 27 lutego dniem Jerzego Kędziory (w bieżącym roku akcentowany był kilkoma pokazami rzeźb w Miami). Na terenie gminy Poczesna artysta organizuje szereg imprez kulturalnych integrujących całe środowisko np.: „Łowienie  gwiazd spadających” (czerwiec 2013). Podczas tej imprezy do gwiazdozbioru na śląski nieboskłon Jerzy Kędziora „wprowadził” konstelację „Starka”. Jerzy Kędziora to Osobowość Częstochowy, bohater jednej z poważniejszych i ciekawszych w ostatnich latach ekspozycji w Muzeum Częstochowskim w cyklu "Gabinet Wybitnych Częstochowian". Kawaler Glorii Artis i Wawrzynu Olimpijskiego.

           

 
Stowarzyszenie Przyjaciół „Gaude Mater”

 

Stowarzyszenie Przyjaciół „Gaude Mater” jest organizatorem licznych inicjatyw i imprez cyklicznych promujących postacie polskiej kultury związane z regionem częstochowskim oraz rozwija zainteresowania polską kulturą wśród dzieci i młodzieży ze szkół z terenu powiatu częstochowskiego. Stowarzyszenie współorganizuje Turniej Melomana – konkurs dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu częstochowskiego. Uczestnicy rozwijają swoją wiedzę na temat historii muzyki oraz poznają historię postaci związanych z regionem częstochowskim. Aktywnie włącza się też w działania promujące postacie rodzeństwa Reszków, współorganizując koncerty muzyki w rocznicę śmierci Edwarda Reszke w Garnku. Święto Muzyki to kolejna cykliczna impreza organizowana przez Stowarzyszenie

w Częstochowie i w miejscowościach z terenu powiatu częstochowskiego: Garnku, Borownie, Mstowie, Kruszynie, Kłomnicach. W roku 2015 wspólnie z Powiatem Częstochowskim było współorganizatorem XV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”. Stowarzyszenie zostało uhonorowane Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy i Złotą Honorową Odznaką za zasługi dla Województwa Śląskiego.

W 2014 roku Stowarzyszenie Przyjaciół „Gaude Mater” obchodziło Jubileusz 15-lecia swojej działalności. Z tej okazji Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska przyznała nagrodę specjalną „w uznaniu nieocenionych zasług wszystkich członków Stowarzyszenia dla kultury polskiej”.

 

OŚWIATA
Alina Mazoń
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubojnie, gm. Mykanów

Alina Mazoń jest dyrektorem Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lubojnie od roku 2002. Kieruje tą placówką w sposób twórczy, angażując się w wykonywaną pracę. Podejmuje wiele działań, aby wzbogacić warunki lokalowe szkoły i przedszkola. Poprzez udział szkoły w projektach unijnych zorganizowano nowoczesną salę zabaw i doposażono placówkę w specjalistyczne materiały z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Otoczenie szkoły wzbogaciło się o bezpieczną przestrzeń ogrodu dla dzieci w ramach programu ,,Silesia-posadź swoje drzewko". Poprzez wdrażanie ciekawych projektów Alina Mazoń promuje zdrowy i aktywny styl życia wśród swoich podopiecznych: zajęcia taekwondo, mleko dla szkół, owoce w szkole, ciepły posiłek i herbata dla kl. I-VI. W roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubojnie zrealizowano projekt wymiany międzywojewódzkiej przedszkoli partnerskich - Przedszkola Columbus z Wrocławia i Przedszkola z Lubojny. Celem wymiany jest  realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w atrakcyjnej dla dzieci formie.Wysoki poziom zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych jaki obowiązuje w szkole, został uhonorowany certyfikatem ,,Wiarygodna szkoła".Dzięki podejmowanym działaniom takim jak np. projekt ,,Rodzic zawodowiec-wolontariat w szkole, przedszkolu mojego dziecka" współpraca z rodzicami układa się bardzo dobrze, a rodzice chętnie angażują się w życie szkoły.Alina Mazoń stanowi wzór dla innych współpracowników, jest dobrym, wymagającym szefem, który dzięki swojej postawie oraz wysokiej kulturze osobistej zdobywa sympatię i szacunek ogółu społeczności szkolnej.

 
Bożena Kulawińska
Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koniecpolu

Bożena Kulawińska – psycholog, 11 lat pełni funkcję Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koniecpolu. W instytucji wdrożyła szereg innowacji lokalowych i merytorycznych - nowoczesny sprzęt, pomoce, programy komputerowe. Działalność poradni ukierunkowała na profilaktykę prozdrowotną, ochronę zdrowia  psychicznego. W 2015 roku placówka brała udział w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej "Profilaktyka a Ty". Dyrektor wraz z pracownikami realizują autorskie programy profilaktyczne, publikują artykuły, referaty. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów,  Dyrektor utworzyła stałe punkty konsultacyjne w  szkołach w Janowie i Piasku, opracowała warsztaty pomocy w sytuacjach kryzysowych. Systematycznie wspiera wychowanków oraz całą społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bogumiłku. Na szczególną uwagę zasługują działania Bożeny Kulawińskiej w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom. We współpracy z samorządami zorganizowała punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin. W gminie Koniecpol przez wiele lat przewodniczyła Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w gminie Dąbrowa Zielona przyczyniła się do zorganizowania Klubu Anonimowych Alkoholików. Wspierała inicjatywy z obszaru pomocy społecznej np. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu. W 2014 roku udzielała pomocy psychologicznej  z Powiatowym Sztabem Kryzysowym podczas tragedii w Topolowie. Za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w roku 2011 otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej,w 2013 roku nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty.

 

Przedsiębiorczość
Andrzej Miedziński
Właściciel Zakładu Stolarskiego „Miedziński” w Kowalach, gm. Konopiska

Zakład Stolarski „Miedziński” powstał w 2003 roku. Dzięki doświadczeniu i pasji właściciela – Andrzeja Miedzińskiego, przedsiębiorstwo szybko się rozwija, zatrudniając w chwili obecnej ponad 130 osób. Specjalnością zakładu są wysokiej klasy domki ogrodowe. Ponadto wykonywane są elementy małej architektury ogrodowej takiej jak: altany, place zabaw i zadaszenia. Obok staranności wykonania zakład kładzie nacisk na jakość surowca używanego do produkcji. Z tego względu w 2014 r. powstała hala do składowania przetworzonego i wysuszonego drewna oraz innowacyjna i nowoczesna suszarnia wraz z kotłownią zasilana biomasą. Dzięki udanym inwestycjom zakład przetwarza obecnie  12 000 m3  drewna rocznie.  Firma współpracuje z samorządami lokalnymi, realizując wiele inwestycji służących podnoszeniu walorów wiejskiego krajobrazu. Wśród gmin z terenu powiatu częstochowskiego zrealizowano inwestycje dla: Konopisk, Poczesnej, Janowa i Kłomnic. Dynamiczny rozwój doprowadził do ekspansji na rynek europejski. Charakterystyczne domki i altany stoją już m.in. w Austrii, Niemczech, Czechach, Francji i Norwegii. Andrzej Miedziński wspiera finansowo i organizacyjnie imprezy organizowane na terenie gminy Konopiska, m.in.: Mistrzostwa Polski w Triathlonie, zawody balonowe, Dni Gminy Konopiska i festiwale orkiestr dętych. Na wsparcie właściciela firmy mogą liczyć również osoby niepełnosprawne uczestniczące w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie „Prometeus”.

 
Anna i Paweł Romańscy
Zakład Produkcyjno Handlowo-Usługowy „ROMEX” Anna Romańska w Zrębicach Pierwszych, gm. Olsztyn.

Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy ROMEX prowadzi kompleksowe usługi budowalne oraz sprzedaż hurtową i detaliczna materiałów budowalnych na terenie całego kraju. Siedziba firmy znajduje się w Zrębicach, gm. Olsztyn. Zakład działa na rynku od 14 lat. Zatrudnia kilkadziesiąt osób z terenu powiatu częstochowskiego. Do przedsięwzięć zrealizowanych przez ROMEX na terenie powiatu należą m.in.: zagospodarowanie miejscowości Zrębice i Krasawa, stawu w Biskupicach, kompleksów sportowych w Złotym Potoku, Koniecpolu i Blachowni. Do głównych inwestycji można zaliczyć: budowę hali sportowej w Zrębicach i Kusiętach oraz świetlicy wiejskiej w Jaroszowie. ROMEX przeprowadził remonty i termomodernizację wielu budynków na terenie powiatu, m.in.: remizy OSP Turów, budynku Gminy Mykanów, szkół w Nakle, Starczy, Zrębicach, Kusiętach, Kruszynie, Widzowie i Woli Mokrzeskiej. Za przebudowę siedziby GOK w Olsztynie, w 2014 r. ZPHU ROMEX został laureatem najwyższej nagrody w konkursie organizowanym przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Częstochowie. ROMEX wspiera i realizuje najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na terenie gminy Olsztyn i w regionie.

SAMORZĄDNOŚĆ

 
Tomasz Kucharski
Wójt Gminy Olsztyn

Tomasz Kucharski cieszy się dużym zaufaniem mieszkańców gminy Olsztyn, którzy już po raz trzeci powierzyli mu stanowisko wójta. Lata 2006 - 2015 to dynamiczny rozwój gminy na wielu płaszczyznach. Jest to okres obfitości inwestycji realizowanych dzięki umiejętności pozyskiwania funduszy unijnych i innych źródeł finansowania. Do największych zrealizowanych przedsięwzięć można zaliczyć: remont budynku i otwarcie w nim Posterunku Policji, który w roku 2012 przekształcono w komisariat oraz stacji rejonowej Jurajskiej Grupy GOPR, termomodernizację i remont budynków szkół w Olsztynie, Zrębicach, Kusiętach i Turowie, remonty budynków OSP w Turowie, Biskupicach i Olsztynie, zakup trzech nowych samochodów pożarniczych, utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych i organizacja świetlic środowiskowych, rozwój bazy sportowej (hale sportowe i wielofunkcyjne boiska), współpracę przy budowie dróg powiatowych, rewitalizację rynku i ulicy Zamkowej, turystyczne zagospodarowanie lasu u podnóża ruin zamku połączone z budową ścieżki rowerowej, remont siedziby GOK-u w Olsztynie. Dzięki dużemu zaangażowaniu wójta i pracowników urzędu gminy, udało się uzyskać 2 mln zł na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci. W latach 2007-2010 otwarto cztery szlaki turystyczne, współpracowano przy nagraniu filmów „Młyn i Krzyż” oraz „Klub Włóczykijów”, pozyskano ponad 700 tys. zł na przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii promującej Olsztyn i Jurę jako idealne miejsce do uprawiania nordic walking. Tomasz Kucharski to ambitny, kompetentny i bardzo pracowity człowiek, który posiada wszelkie cechy dobrego samorządowca.

 
Krzysztof Nabialczyk
Radny Powiatu Częstochowskiego V kadencji

Krzysztof Nabiałczyk to samorządowiec z 25 letnim stażem działania. Przez sześć kadencji do 2014 roku był radnym gminy Mykanów, a w latach 2010-2014 przewodniczącym Rady Gminy Mykanów. Równocześnie od 1990 do 2010 roku był sołtysem sołectwa Lubojna. Jako społecznik działa również w OSP w Lubojnie, Kółku Rolniczym oraz działał w Ludowym Klubie Sportowym. W swojej karierze wyróżniony honorowymi odznakami „Zasłużony dla województwa częstochowskiego” oraz „Zasłużony dla rolnictwa”. W ostatnich latach był inicjatorem integracyjnych imprez tematycznych takich jak wykopki ziemniaków oraz festiwal żniwny. Imprezy te w swoim założeniu zmierzały do integracji społeczeństwa lokalnego, a także promocji regionu. Impreza pod nazwą „Festiwal żniwny Lubojna – Gaj 2015” została wyróżniona przez kapitułę I miejscem w wojewódzkim konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” w kategorii „najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycję i zwyczaje wiejskie”. Impreza została doceniona również statuetką „Jurajski Produkt Roku 2014” w konkursie organizowanym przez Regionalną Izbę Przemysłowo Handlową w Częstochowie. Miniony rok to organizacja kolejnej imprezy pod nazwą „Regionalny festiwal ziemniaka Lubojna Gaj 2015”, która również zyskała ogromne zainteresowanie i wyróżnienie w konkursie „Jurajski Produkt Roku 2015”. Jako działacz samorządowy przyczynił się do rozwoju gminy Mykanów podejmując strategiczne decyzje w zakresie inwestycji oświatowych, drogowych, ochrony środowiska oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

 
Jerzy Żurek
Wójt Gminy Konopiska

Jerzy Żurek z samorządem związany jest od 2002 roku, kiedy to został powołany na stanowisko zastępcy wójta gminy Konopiska. Funkcję tę sprawował do roku 2008. W ostatnich wyborach samorządowych mieszkańcy gminy Konopiska powierzyli Jerzemu Żurkowi stanowisko wójta gminy. W pracy samorządowej wykazał się zaangażowaniem, skutecznością i umiejętnością współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami i mieszkańcami. W latach 2002-2008 zajmował się pozyskiwaniem środków na inwestycje oraz ich realizacją i rozliczaniem. Do najważniejszych zadań z tego okresu należą: budowa kanalizacji sanitarnej, wykonanie kanałów deszczowych, modernizacja dróg. W tym samym okresie rozpoczęto budowę kompleksu rekreacyjnego przy zalewie Pająk w Konopiskach oraz zrewitalizowano zbiornik wodny. W ciągu roku sprawowania funkcji wójta udało się odbudować drogi Rększowice-Hutki oraz ulicę Kwiatową. Rozliczono wieloletnią inwestycję budowy kanalizacji w ramach Funduszu Spójności, rozpoczęto budowę wozowni OSP w Aleksandrii. Przygotowano dokumentację projektowe do przebudowy ulicy Lipowej, Różanej, Skośnej i |Spacerowej w Konopiskach. W mijającym roku przy udziale gminy zorganizowano 70 imprez i wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Do największych można zaliczyć turniej piłkarski Deichmann, międzynarodowe zawody w paraolimpijskiej dyscyplinie Boccia, międzynarodowe wystawy psów rasowych oraz zawody młodzieżowe w triathlonie. Jerzy Żurek aktywnie włącza się w rozwiązywanie lokalnych problemów. Od 2003 r. jest członkiem OSP w Rększowicach.

 

SPORT I TURYSTYKA

 
Jan Szyma
Wiceprezes Wiodącego Ludowego Klubu Sportowego „Kmicic” Częstochowa, Członek Zarządu Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Częstochowie

Jan Szyma jest działaczem sportowym od 1968 r. Jego bogata działalność sportowa związana jest z Wojewódzką Federacją Sportu, Klubem AZS, MRKS „Skra-Barbara”, Radą Wojewódzką LZS i Regionalną Radą PKOl w Częstochowie. Dzięki jego staraniom w pozyskiwaniu sponsorów, możliwe było przygotowanie i udział w Igrzyskach Olimpijskich w 2008 r. w Pekinie Ewy Dederko, a cztery lata później w Londynie - Marii Cześnik. Jako wiceprezes miał duży wpływ na sukcesy sportowe osiągnięte w 2015 r. przez zawodników klubu „Kmicic”. W Pucharze Świata na długim dystansie w triathlonie, w chińskiej miejscowości Weihai zwyciężyła Ewa Bugdoł. Na Mistrzostwach Polski w Triathlonie: na dystansie olimpijskim I miejsce zajął Sylwester Kuster, a na długim dystansie złote medale zdobyli: wśród kobiet - Ewa Bugdoł; w elicie mężczyzn Przemysław Szymanowski; w kategorii młodzieżowej Adam Kuśka. Piłkarze halowi w rozgrywkach II ligi zajęli III miejsce. Jego zasługą jest współorganizacja cyklicznych imprez takich jak: Grand Prix w Aquathlonie, Międzynarodowy Turniej Szermierczy Młodzików i Dzieci w szpadzie, a w 2015 r. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Triathlonie w Konopiskach. Posiada wiele odznaczeń sportowych i państwowych w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Andrzej Szymanek
Piłkarz, trener, działacz Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Lot” w Konopiskach

Andrzej Szymanek jest związany od najmłodszych lat z GLKS „Lot” Konopiska jako zawodnik  piłki nożnej, a następnie trener i działacz. Karierę piłkarską rozpoczął w 1972 r. w Konopiskach, w 1979 r. przeszedł do „Rakowa” Częstochowa, a w kolejnych latach reprezentował „Górnika” Zabrze, „Radomiaka” Radom, „Stal” Mielec, „Jagiellonię” Białystok. Po dwuletniej grze we Francji (1989-1991) powrócił do Konopiska, gdzie został grającym trenerem. Jest współtwórcą kolejnych awansów „Lotu” do ligi okręgowej i IV ligi. W roku 1995 prowadził reprezentację województwa częstochowskiego juniorów na centralnych rozgrywkach Ludowych Zespołów Sportowych „Piłkarska Kadra Czeka”. Od 1991 r. nieprzerwanie działa w Zarządzie „Lotu”, będąc najpierw członkiem, później wiceprezesem ds. organizacyjnych, a od 2010 r. wiceprezesem ds. sportowych. Miał znaczący wkład w awans klubu w 2012 r. do IV ligi śląskiej. Andrzej Szymanek jest wiceprzewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Obchodów 70-lecia GLKS „Lot” w Konopiskach, którego jubileusz, z udziałem zaproszonych ekip zagranicznych, odbędzie się w maju 2016 roku. Jego największą pasją jest sport, a przede wszystkim piłka nożna i strzelanie bramek. Wielokrotnie wyróżniany był za swoją działalność sportową odznaczeniami Ministra Sportu, Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Rady Głównej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.
Stefan Zatoński
Przewodnik turystyczny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Stefan Zatoński jest doktorem nauk humanistycznych, przewodnikiem turystycznym, regionalistą i emerytowanym nauczycielem języka polskiego w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku. Od 2014 r. pełni funkcję przewodniczącego Rady Gminy w Janowie. Od 1995 r. jest licencjonowanym przewodnikiem Częstochowskiego Oddziału PTTK. Jako prezes przez 8 lat kierował pracą tego oddziału i był organizatorem dwóch Ogólnopolskich Pielgrzymek Przewodników PTTK na Jasną Górę. Jest laureatem Międzynarodowego Konkursu Krasomówczego Przewodników PTTK i Młodzieży Szkolnej. Swoje doświadczenie krasomówcze wykorzystał do pracy z młodzieżą, organizując w latach 2010 - 2013 powiatowe konkursy krasomówcze dla gimnazjalistów „Moja mała Ojczyzna”. Opracował dwie monografie szkoły średniej w Złotym Potoku. Jest autorem tekstów zamieszczonych w albumie „Jura Krakowsko-Częstochowska Zabytki-Turystyka-Muzea”. Pisał teksty turystyczne do folderów „Gmina Janów” i „Mój Złoty Potok”. Zapoczątkował wydawanie czasopisma „Echo Janowa” i był pierwszym jego redaktorem. Ocalił od zapomnienia 29 ksiąg gospodarczych hrabiów Raczyńskich z lat 1918 - 1939 i przekazał je do Muzeum Regionalnego w Złotym Potoku. Są one prawdziwymi perełkami historycznymi. Przygotowuje powiatowy szlak dworów, dworków i pałaców od Złotego Potoku przez Bystrzanowice Dwór, Turzyn, Białą Wielką, Nakło do Koniecpola. Wchodzi w skład zespołu tworzącego projekt unijny „Sieć najciekawszych wsi”, wśród których  jest Złoty Potok.

Jego życiową dewizą jest: „Wszystko co czynimy w życiu powinno być proste, ale nie prostsze”.

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA
Bogusław Marchewka
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Blachowni

Bogusław Marchewka od 1981 roku pełni funkcję dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Blachowni. W 1991 roku nawiązał kontakt z członkami Lions Clubu w Solbjergu w Dani. Dzięki współpracy z Lions Club doprowadził do rozbudowy Domu Pomocy Społecznej o pawilon dla 25 osób, który został oddany do użytku w 1996 roku. Z inicjatywy dyrektora, DPS w Blachowni rozpoczął współpracę z Zakładem Karnym w Herbach, skąd więźniowie dowożeni są do placówki i nieodpłatnie wykonują prace remontowe oraz porządkowe. W 1999 roku dzięki Bogusławowi Marchewce powstało Stowarzyszenie „Nasz dom”. Obecnie organizacja ta zrzesza 53 członków. Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy mieszkańcom DPS w Blachowni oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Blachowni stowarzyszenie organizuje szereg form wsparcia dla ludzi będących w trudnej sytuacji materialnej, m.in. przekazuje  paczki żywnościowe w okresie świątecznym. Jednorazowo akcją wspieranych jest ok. 300 osób.  Bogusław Marchewka jest także współzałożycielem Częstochowskiego Banku Żywności. Działalność dyrektora nie ogranicza się jedynie do obszaru pomocy społecznej. Był założycielem Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni, a także przewodniczącym rady.
W latach 1998 – 2002 był przewodniczącym Rady Miasta Blachownia. Za swoja działalność otrzymał w 2009 roku Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

INNE SZCZEGÓLNE OSIAGNIĘCIA
Barbara Bladziak
Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych w Starym Koniecpolu

Barbara Bladziak od 1995 roku pełni funkcję prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Starym Koniecpolu. Zgodnie z założeniami statutowymi stowarzyszenie od 2005 r. prowadzi placówkę Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starym Koniecpolu dla trzydziestu osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo z gmin: Koniecpol, Lelów, Kłomnice, Mstów i Dąbrowa Zielona. Stowarzyszenie organizuje spotkania okolicznościowe, integracyjne, turnusy rehabilitacyjne oraz wycieczki krajoznawcze. Barbara Bladziak w latach 1996-2007 pracowała w Warsztacie Terapii Zajęciowej jako instruktor pracowni kroju i szycia. Podopieczni darzyli ją duża sympatią i uznaniem za poświęcony czas. Od roku 2004 prowadzi turnusy rehabilitacyjne w Domu Dla Niepełnosprawnych w Pieszkowie pełniąc funkcję kierownika turnusu. W roku 2015 została wybrana na stanowisko przewodniczącej Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych. Barbara Bladziak dała się poznać jako osoba odpowiedzialna i wrażliwa na problemy osób niepełnosprawnych, potrafi zjednać sobie ludzi i wspaniale wykorzystać to w swojej pracy społecznej.
Lothar Wölfle
Starosta Powiatu Bodeńskiego

Lothar Wölfle  od 1994 do 2007 roku był burmistrzem miasta Trossingen, a od maja 2007 roku jest starostą powiatu Jezioro Bodeńskie. W roku 1999 powiat częstochowski podpisał „Porozumienie” z powiatem bodeńskim w Niemczech, które obejmuje: pomoc społeczną, edukację, ochronę środowiska, ochronę i zwalczenie skutków klęsk żywiołowych
oraz rejestrację pojazdów. Współpraca przyniosła wiele korzyści uczniom szkół powiatowych, sportowcom i artystom, a także działającym w naszym powiecie ludowym zespołom artystycznym, których występy wzbudzały podziw niemieckiej publiczności. Od samego początku znaczącą płaszczyzną współpracy była i nadal jest pomoc społeczna. Wyrazem tego są liczne, wspólnie organizowane polsko-niemieckie konferencje, seminaria i sympozja, a także szkolenia. Wiele korzyści ze współpracy w tym zakresie mają wychowankowie prowadzonych przez powiat domów dziecka, którzy wielokrotnie spędzali wakacje nad Jeziorem Bodeńskim. W ciągu 16 lat od podpisania porozumienia doszło do około 100 oficjalnych spotkań. Starosta Lothar Wölfle, wniósł cenny wkład w rozwój współpracy między powiatem bodeńskim, a powiatem częstochowskim i przyczynił się do obopólnych korzyści płynących z partnerstwa. W ostatnich latach współpraca pomiędzy powiatami poszerzyłam się o wymianę doświadczeń w zakresie drogownictwa, budownictwa i komunikacji. Szczególnie interesująca w chwili obecnej jest dla powiatu częstochowskiego poznawanie dobrych praktyk w tematach dotyczących transportu drogowego i gospodarki przestrzennej. W Niemczech transport publiczny funkcjonuje już od wielu lat  natomiast dla polskich samorządowców stanie się nowym zadaniem od 2017 roku. 
Mieczysława Michalik
Prezes Koła Ziemskiego Polskiego Związku Niewidomych w Częstochowie

Mieczysława Michalik kieruje Kołem Ziemskim Polskiego Związku Niewidomych w Częstochowie, które zrzesza 245 osób z terenu powiatu częstochowskiego.  Dla członków związku organizuje szkolenia z zakresu obsługi komputera, orientacji przestrzennej, wiedzy diabetologicznej, doradztwa w sprawie doboru sprzętu optycznego. Pani Prezes była organizatorem spotkań integracyjnych i kulturalnych, wycieczek do Krakowa, Warszawy, Kotliny Kłodzkiej, Kazimierza Dolnego. W ramach koła odbywają się również spotkania okolicznościowe z okazji świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Dnia Matki i Białej Laski. Mieczysława Michalik jest osobą, która nieustannie dąży do podnoszenia swoich kwalifikacji, ukończyła m.in. staż w ramach programu „Krok do samodzielności” na stanowisku animator kultury w Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu. Pani Prezes została we wrześniu 2011 roku przewodniczącą Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w powiecie częstochowskim, od 2015 pełni funkcje wiceprzewodniczącego. Mieczysława Michalik jest osobą niezwykle zaangażowaną w działalność na rzecz środowiska niepełnosprawnych, dokłada wszelkich starań, aby doskonalić i poszerzać zakres działalności koła.

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).