Sobota, 30 września 2023r. | Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima
Pokaż menu

Po XII sesji Rady Powiatu

22 grudnia, 2015

Podczas dzisiejszej XII sesji Rady Powiatu w Częstochowie radni przyjęli wszystkie przewidziane w porządku obrad projekty uchwał.

Wicestarosta Henryk Kasiura zaprezentował informacje na temat wykonania inwestycji, remontów i innych przedsięwzięć rozwojowych przeprowadzonych w powiecie częstochowskim w 2015 roku. Do najważniejszych mozna zaliczyć:
- odbudowę i przebudowę 21km dróg powiatowych na wartość 15.5 mln zł z tego:

·         środki powiatu – 4.2 mln zł

·         środki gmin – 1.8 mln zł

·         budżet państwa 9.5 mln zł
 

 - remonty cząstkowe i utrzymanie dróg -  3.7 mln zł,

 - nakłady wynikające z przeprowadzonych scaleń :

·         Biała Wielka – wartość 12.2 mln zł z tego ponad 7.8 mln zł na zagospodarowanie poscaleniowe ( drogi, itp.)( 2012-2015)

·         Chorzenice – Witkowice – wartość 5.8 mln zł z tego ponad 3.8 mln zł na zagospodarowanie poscaleniowe ( drogi, itp.)( 2012-2015)

 

- remonty w Domach Pomocy Społeczanej, placówkach oświatowych, pałacu w Złotym Potoku oraz regulację stanów gruntów Skarbu Państwa.

Razem nakłady inwestycyjne i remontowe wyniosły  w omawianym okresie ponad 40 mln zł(40.949  mln zł)

 

Poparcie 20 radnych (3 przeciwnych) uzyskał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2016 rok. Pełne poparcie uzyskała uchwała w sprawie stanowiska dotyczącego przywrócenia województwa częstochowskiego.

 

Radni wysłuchali również Mariusza Śleszyńskiego - kierownika Działu Monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (delegatura w Częstochowie). Stężenie pyłów (PM10) na terenie powiatu częstochowskiego jest niższe niż w pozostałych regionach województwa śląskiego. Do lepszej sytuacji niż w latach poprzednich przyczyniła się m.in. ciepła zima, która powoduje mniejsze zapotrzebowanie na ogrzewanie budynków mieszkalnych. Jednak w tym zakresie wciąż wiele pozostaje do zrobienia i potrzeba szeroko zakrojonej akcji edukacyjnej na poziomie powiatu i gmin. Czystość rzek na terenie powiatu mieści się na skali w przedziale „umiarkowane” i „dobre”. Z kontrolowanych (wybrane pojedyncze miejsca na terenie powiatu) najlepiej prezentują się rzeka Warta w Mstowie i Pijawka w Jamnie, dobre wyniki uzyskują również Pilica w m. Łąkietka i Białka Lelowska.

 

Na zakończenie wszystkim obecnym życzenia zlożyli Przewoniczący Andrzej Kubat i Wicestarosta Henryk Kasiura.

Strona 1 z 1

Możliwość komentowania została wyłączona.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).