Poniedziałek, 28 listopada 2022r. | Imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana
Pokaż menu

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

07 listopada, 2022

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Program
jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy
wymagają
wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu
bezpośredniej opieki nad dziećmi
z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie
traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Opieka
wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób
niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub
zapewnienie czasowego zastępstwa.
Usługi
opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny
lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i
sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

            Program będzie realizowany w dwóch
formach:

1)     
Forma
I: świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

a)     
miejscu
zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

b)     
ośrodku
wsparcia,

c)     
innym
miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu,
spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię
gminy/powiatu,

d)     
domu
pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,

e)     
w
przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach,
o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki
wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku
posiadania wolnych miejsc;

2)     
Forma II: świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu
całodobowego w:

a)     
ośrodku wsparcia,

b)     
ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody
zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

c)     
innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym
kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię
gminy/powiatu,

d)     
domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej uchwały przez gminę
lub powiat
,

e)     
w
przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach,
o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki
wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku
posiadania wolnych miejsc.

            Limit godzin usług opieki
wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną
w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:

1)        
240
godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego;
oraz

2)        
14
dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Uczestnik
Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie
ponosi odpłatności za realizację usług w ramach programu.

                Program
będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

            Informacja
o naborze wniosków dla gmin i powiatów dostępna jest wraz z treścą programu na
stronie internetowej 
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).