Czwartek, 29 lutego 2024r. | Imieniny: Lecha, Lutoslawa
Pokaż menu

Program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” będzie kontyn …

14 listopada, 2022

Program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” będzie kontynuowany w 2023 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje program
pn. „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. 

Pomoc jest udzielana niepełnosprawnym obywatelom Ukrainy, którzy
spełniają łącznie następujące warunki:

- ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za
legalny, na podstawie art. 2 ust 1. Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- posiadają dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności
wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w
przypadku jego braku wystarczy oświadczenie, że go posiadają. Dotyczy to także
dzieci, w tym przypadku wystarczy oświadczenie opiekuna, że posiadają taki
dokument wydawany dzieciom w ramach ukraińskiego systemu orzekania o
niepełnosprawności.

 

W ramach Modułu I ww. programu PFRON oferuje pomoc w sfinansowaniu
wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie. Pomoc będzie miała formę świadczenia na sfinansowanie
wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29
maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Aby
otrzymać pomoc należy złożyć wniosek do właściwej ze względu zamieszkania
jednostki powiatu, która realizuje program. Dla niepełnosprawnych obywateli
Ukrainy, którzy przebywają na terytorium powiatu częstochowskiego będzie to
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

Moduł II
ww. programu skierowany jest do samorządów wojewódzkich, powiatowych lub
gminnych, które mogą zwracać się o pomoc finansową na działania prowadzone
samodzielnie, jak i na działania zlecone do realizacji organizacjom
pozarządowym. Wnioski składane są w trybie ciągłym, rozpatrywane są w
Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na siedzibę samorządu.
Pomoc finansowa udzielana jest samorządom w formie finansowania albo
dofinansowania. Fundusz nie określa katalogu finansowanych lub dofinansowanych
działań, samorządy mogą samodzielnie wybrać rodzaj pomocy, który jest niezbędny
i wynika ze specyficznych potrzeb na danym terenie. W ramach tego modułu pomoc
może zostać udzielona także osobom towarzyszącym niepełnosprawnym uchodźcom z
Ukrainy.

Szczegółowe
informacje o programie „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” można
uzyskać na poniższych stronach internetowych:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/

https://samorzad.gov.pl/web/powiat-lipski/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia

Program realizowany będzie także w
2023 roku.

Informacji o ww. programie udzielają pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie pod numerem telefonu: (034)
334 33 32

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).