Środa, 7 grudnia 2022r. | Imieniny: Marcina, Ambrożego, Teodora
Pokaż menu

Scalenia gruntów obrębów Baby, Jacków, Widzówek-gmina Kruszyna

28 września, 2022
Scalenia gruntów obrębów Baby, Jacków, Widzówek-gmina Kruszyna

Scalenia gruntów obrębów Baby, Jacków, Widzówek-gmina Kruszyna

 

31 sierpnia w Ochotniczej Straży Pożarnej w Jackowie odbyło się pierwsze
zebranie uczestników scalenia gruntów obrębów Baby, Jacków, Widzówek gmina
Kruszyna pod przewodnictwem Jana Miarzyńskiego Wicestarosty Częstochowskiego. Podczas
zebrania  odczytano postanowienie Starosty Częstochowskiego z dnia 31 sierpnia
2022 r. o wszczęciu postępowania scaleniowego obrębu Baby, Jacków, Widzówek
gmina Kruszyna, dokonanie wyboru Rady Uczestników Scalenia oraz omówienie
harmonogramu prac scaleniowych i procedur z nimi związanych. Przedmiotowe prace
prowadzone są w zakresie operacji typu „Scalanie gruntów” realizowanej w ramach
poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i
dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.

W warunkach
polskich wiele gospodarstw użytkuje liczne, rozproszone działki rolne. Dla
zachowania i wzrostu konkurencyjności polskiego sektora rolnego niezbędne są
działania na rzecz poprawy struktury obszarowej gospodarstw poprzez udzielanie
pomocy na scalenia gruntów rolnych i leśnych. Scalenie gruntów polega na
wydzieleniu nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do
pierwotnych, w celu doprowadzenia do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych
działek składających się na gospodarstwo, oraz do powiększenia ich średniej
wielkości. W ramach projektu scalenia przeprowadza się również prace w zakresie
zagospodarowania po scaleniowego terenu, które obejmują w szczególności
stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych
oraz wykonanie zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze
objętym scaleniem. 
W wyniku scalenia gruntów  można wyodrębnić następujące korzyści dla
rolników:

- uczestnicy scalenia nie ponoszą kosztów, postępowanie scaleniowe jest
finansowane

w 100% ze środków publicznych;

- zmniejsza się ilość działek ewidencyjnych w poszczególnych
gospodarstwach, a tym samym powiększa się średnia powierzchnia tych działek;

- zmniejsza się odległość działek od siedliska i skraca czas dojazdu , co
może skutkować obniżeniem kosztów produkcji rolnej;

- zmniejsza się ilość działek o nieregularnych kształtach;

- każda z poscaleniowych działek posiada dostęp do drogi;

- wytyczona zostaje i urządzona funkcjonalna sieć dróg, w tym dróg
dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań
gospodarczych, o parametrach technicznych dostosowanych do współcześnie
stosowanych maszyn rolniczych, co wpływa na zwiększenie efektywności
gospodarowania  i usprawnienie mechanizacji upraw polowych;

- koryguje się przebieg oraz poprawia parametry techniczne urządzeń
melioracji wodnych, które są niezbędne do łatwego zagospodarowania gruntów:

- przystosowuje się grunty nowo wydzielonych działek do podjęcia na nich
racjonalnych prac agrotechnicznych, w tym również likwiduje się zbędne miedze i
grogi oraz przeprowadza roboty rekultywacyjne;

 - dostosowuje się granice działek do systemu urządzeń melioracji
wodnych, dróg transportu rolnego oraz rzeźby terenu jak również dostosowuje się
strukturę użytkowania gruntów i zróżnicowania gleb w gospodarstwie do obranego
kierunku produkcji;

 - wydziela się i zabezpiecza niezbędne grunty na obiekty
infrastruktury technicznej


i społecznej w ramach postępowania scaleniowego (bez procedur
wywłaszczeniowych);

- znosi się zbędne służebności gruntowe;

 

Udział w spotkaniu wzięli również Małgorzata Kuk – Naczelnik Wydziału
Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego w
Częstochowie, Joanna Drobina – inspektor w Wydziału Gospodarowania
Nieruchomościami Skarbu Państwa,
 Anna
Wojtasik również z Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa
Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Jadwiga Zawadzka – Wójt Gminy Kruszyna, Małgorzata
Dobosz – Zastępca Dyrektora Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, Ewelina
Gajda - geodeta CZBGiTR – projektanta scalenia oraz Krzysztof Szymonik -
geodeta CZBGiTR

Należy podkreślić, że
Powiat Częstochowski wielokrotnie był już nagradzany za realizowane działania
scaleniowe,
Otrzymane
wyróżnienia najlepiej dowodzą skuteczności aparatu administracyjnego Powiatu
Częstochowskiego, która jest efektem wysokich kompetencji i oddania sprawie
Pracowników Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Z roku na rok dzięki
wytężonej pracy na rzecz naszych Mieszkańców udaję się jeszcze lepiej
realizować podjęte zadania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).