Czwartek, 30 marca 2023r. | Imieniny: Anieli, Kwiryna, Leonarda
Pokaż menu

XIII sesja Rady Powiatu

22 stycznia, 2016

28 stycznia 2016 roku o godz. 10ºº w sali sesyjnej nr 32 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 odbędzie się  XIII Sesja Rady Powiatu w Częstochowie zgodnie z załączonym porządkiem obrad.

 

Porządek XIII Sesji Rady Powiatu w Częstochowie  

28 stycznia 2016 roku, godz. 10:00

 

 

1.                  Otwarcie XIII Sesji Rady Powiatu i powitanie.

2.                  Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.                  Przedstawienie porządku obrad.

4.                  Powołanie sekretarzy obrad.

5.                  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

6.                  Powołanie komisji uchwał i wniosków.

7.                  Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referuje  starosta
A. Kwapisz

8.                  Interpelacje i zapytania radnych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.                  Informacja z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Częstochowie oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu częstochowskiego w 2015 roku, referent  komendant PSP S. Olbryś.

10.               Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2016 rok, referent skarbnik  K. Toczko, druk nr 6/XIII/2016.

11.               Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2016 – 2027, referent skarbnik  K. Toczko, druk nr 7/XIII/2016.

12.               Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu „Strategia Rozwoju Powiatu Częstochowskiego na lata 2016 - 2020, referent naczelnik wydz. OK. H. Sobel, druk nr 2/XIII/2016 (przekazano w formie elektronicznej).

13.               Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem powierzchni dachu budynku administracyjno-biurowego siedziby Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9, referent naczelnik wydz. OK. H. Sobel, druk nr 1/XIII/2016.

14.               Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat, referuje naczelnik Wydz. EZK
J. Krakowian, druk nr 4/XIII/2016.

15.               Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim za 2015 rok, referent  naczelnik wydz. ZO R. Gębuś,  druk nr 3/XIII/2016.

16.               Informacja o umorzonych, odroczonych i rozłożonych na raty należnościach powiatu w II półroczu 2015 roku,referent skarbnik K. Toczko, druk nr 8/XIII/2016.

17.               Informacja  z realizacji uchwał  Rady Powiatu w 2015 roku, referent  sekretarz L. Krawczyk
druk nr 5/XIII/2016.

18.               Sprawozdania stałych komisji Rady  z działalności w 2015 roku, druk nr 9/XIII/2016 :

§  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, referent  przewodniczący J. Michalik

§  sprawozdanie Komisji Budżetu i Mienia Powiatu, referent przewodniczący T. Ciastko

§   sprawozdanie Komisji Zdrowia i  Polityki Społecznej, referent przewodniczący M. Dul

§  sprawozdanie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, referent przewodniczący
 A. Wochal

§  sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury, referent  przewodnicząca
M. Dziura

§  sprawozdanie Komisji Edukacji, Turystyki i Sportu, referent przewodnicząca J. Haładyn

§  sprawozdanie Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa Publicznego, referent przewodniczący
E. Boral

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.               Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20.               Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent  przewodniczący rady A. Kubat.

21.               Wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty.

22.               Zamknięcie XIII Sesji Rady Powiatu.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).