Środa, 21 lutego 2024r. | Imieniny: Eleonory, Fortunata, Roberta
Pokaż menu

XIV Sesja Rady Powiatu

15 marca, 2016

22 marca 2016 roku o godz. 10ºº w sali sesyjnej nr 32 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 odbędzie się XIV Sesja Rady Powiatu w Częstochowie. 

Porządek obrad:

1.                  Otwarcie XIV Sesji Rady Powiatu i powitanie.

2.                  Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.                  Wręczenie stypendiów starosty częstochowskiego najzdolniejszym uczniom w szkołach  powiatu. 

4.                  Przedstawienie porządku obrad.

5.                  Powołanie sekretarzy obrad.

6.                  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

7.                  Powołanie komisji uchwał i wniosków.

8.                  Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referuje  starosta
A. Kwapisz

9.                  Interpelacje i zapytania radnych.

10.               Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska w zakresie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia  dla Szpitala im. R. Weigla w Blachowni, referent  naczelnik wydz. EZK J. Krakowian, druk nr 6/XIV/2016.

11.               Informacja Komendy Miejskiej Policji nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego
w powiecie częstochowskim w 2015 roku, referent komendant S. Litwin (przekazano pocztą mailową).

12.               Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2016 rok, referent skarbnik  K. Toczko, druk nr 7/XIV/2016.

13.               Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2016 – 2027, referent skarbnik  K. Toczko, druk nr 8/XIV/2016.

14.               Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem części powierzchni dachu budynku administracyjno-biurowego siedziby Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9, referent  naczelnik wydz. OK. H. Sobel, druk nr 5/XIV/2016.

15.               Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie za 2015 r. oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 3/XIV/2016.

16.               Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2015 rok,referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk  4/XIV/2016.

17.               Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Koniecpol na usuwanie i łagodzenie skutków braku wody w miejscowościach dotkniętych suszą, referent naczelnik wydziału ZO R. Gębuś, druk nr 2/XIV/2016.

18.               Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, 
druk nr 10/XIV/2016.

19.               Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok, referent naczelnik wydz. EZK J. Krakowian,  druk nr 1/XIV/2016.

20.               Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla Powiatu Częstochowskiego za rok 2015, referent naczelnik wydziału ZO R. Gębuś, druk nr 9/XIV/2016.

21.               Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

22.               Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent  przewodniczący rady A. Kubat.

23.               Wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty.

24.               Zamknięcie XIV Sesji Rady Powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).