Wtorek, 16 lipca 2024r. | Imieniny: Mariki, Benity, Eustachego
Pokaż menu

XVI Sesja Rady Powiatu

17 czerwca, 2016

Uprzejmie zawiadamiamy, że 23 czerwca 2016 roku o godz. 10ºº w sali sesyjnej nr 32 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 odbędzie się XVI Sesja Rady Powiatu w Częstochowie.
Porządek obrad:

1.                  Otwarcie XVI Sesji Rady Powiatu i powitanie.

2.                  Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.                  Wręczenie odznak za zasługi dla województwa śląskiego.

4.                  Przedstawienie porządku obrad.

5.                  Powołanie sekretarzy obrad.

6.                  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

7.                  Powołanie komisji uchwał i wniosków.

8.                  Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent  starosta A. Kwapisz

9.                  Interpelacje i zapytania radnych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.               Informacja nt. stanu sanitarnego powiatu częstochowskiego w 2015 roku, referent Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny D. Nowicki.

11.               Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za 2015 rok, referent  skarbnik K. Toczko, druk nr 3/XVI/2016.

12.               Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Częstochowie z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2015 rok:

a.     przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania
 z  wykonania budżetu powiatu w 2015 roku wraz z informacją o stanie mienia, referent skarbnik  K. Toczko;

b.     przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Częstochowie oraz opinii dotyczącej  wykonania budżetu powiatu częstochowskiego w 2015  roku, referent przewodniczący komisji rewizyjnej J. Michalik, druk nr 2/XVI/2016;

c.      przedstawienie opinii stałych komisji Rady Powiatu dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu powiatu w 2015  roku, referent  przewodniczący rady A. Kubat;

d.     przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu, referent przewodniczący rady A. Kubat;

e.    dyskusja;

f.     podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Częstochowie
z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2015 rok, druk nr 4/XVI/2016.

13.               Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2016 rok, referent skarbnik  K. Toczko, druk nr 5/XVI/2016.

14.               Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2016 – 2027, referent skarbnik  K. Toczko, druk nr 6/XVI/2016.

15.               Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie na zakup środków do neutralizacji substancji niebezpiecznych, referent naczelnik wydz. ZO R. Gębuś, druk nr 1/XVI/2016.

16.               Informacja nt. przynależności powiatu do Związku Powiatów Polskich, referent sekretarz
L. Krawczyk, druk nr 7/XVI/2016.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.               Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

18.               Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent  przewodniczący rady A. Kubat.

19.               Wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty.

20.               Zamknięcie XVI Sesji Rady Powiatu.

 

 

Skomentuj

Podaj treść

Możliwość komentowania została wyłączona.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).