Poniedziałek, 15 lipca 2024r. | Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida
Pokaż menu

XXV sesja Rady Powiatu

07 września, 2017

14 wrzesnia 2017 r. o godz. 10ºº w sali sesyjnej nr 32 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 odbędzie się XXV Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego.
Porządek obrad:

1.                  Otwarcie XXV Sesji Rady Powiatu i powitanie.

2.                  Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.                  Przedstawienie porządku obrad.

4.                  Powołanie sekretarzy obrad.

5.                  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

6.                  Powołanie komisji uchwał i wniosków.

7.                  Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referuje  starosta K. Smela

8.                  Interpelacje i zapytania radnych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.                  Informacja o sytuacji na rynku pracy i formach łagodzenia skutków bezrobocia w powiecie częstochowskim, referent  dyr. PUP G. Klamek, prezentacja multimedialna.

10.               Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2017 rok, referent skarbnik  K. Toczko, druk nr 3/XXV/2017.

11.               Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2017 – 2027, referent skarbnik  K. Toczko, druk nr 4/XXV/2017.

12.               Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 roku o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, referent naczelnik wydziału OK H. Sobel, druk nr 1/XXV/2017.

13.               Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 2/XXV/2017.

14.               Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Komendy Miejskiej  PSPw Częstochowie na zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa technicznego dla JRG Nr 4 w Koniecpolu, referent naczelnik wydz. ZO R. Gębuś, druk nr 5/XXV/2017.

15.               Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gm. Blachownia zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1047 S -Blachownia ul. Piastów, referent dyrektor PZD B. Zalewska, druk nr 6/XXV/2017.

16.               Informacja nt. należności przysługujących powiatowi, które zostały umorzone, rozłożone na raty lub wobec których zastosowano odroczenie terminu w okresie I półrocza 2017 roku,referent skarbnik K. Toczko, druk nr 7/XXV/2017.

17.               Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach  majątkowych radnych za 2016 rok, referent  przewodniczący  rady A. Kubat, druk nr  8/XXV/2017.

18.               Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2017 roku, referent przewodniczący komisji rewizyjnej
J. Michalik, druk nr 9/XXV/2017.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.               Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20.               Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent  przewodniczący rady A. Kubat.

21.               Wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty.

22.               Zamknięcie XXV Sesji Rady Powiatu.

Skomentuj

Podaj treść

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).