Piątek, 19 kwietnia 2024r. | Imieniny: Adolfa, Tymona, Leona
Pokaż menu

ANKIETA MONITORUJĄCA- DLA BENEFICJENTÓW „WDRAŻANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” / 2016-01-20 21:24:54

21 stycznia, 2016
Zabytkowe stodoły - Przykuta - Praca własna / Wikipedia / GFDL Zabytkowe stodoły - Przykuta - Praca własna / Wikipedia / GFDL

Zgodnie z zobowiązaniami beneficjentów działań: Małe Projekty, Odnowa i rozwój wsi, wynikającymi z zawartych umów przyznania pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” przypomina o obowiązku uzupełnienia ankiety monitorującej, na formularzu udostępnionym na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:

1) Wypełniony formularz ankiety monitorującej beneficjenci działania Małe Projekty powinni złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. Ligonia 46 w Katowicach, z którym została zawarta umowa przyznania pomocy, w terminie:
a) dla osób fizycznych - pomiędzy 1 stycznia i 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności ostatecznej.
b) dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: najpóźniej do 30 dni roboczych po zakończeniu roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana została ostateczna płatność.

2) Ankietę monitorującą są zobowiązani złożyć także Beneficjenci działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, realizujący operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, zakwalifikowane na etapie wniosku o przyznanie pomocy do typu "Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki".

a) Ankiety obejmują 5 kolejnych lat kalendarzowych następujących po roku otrzymania ostatniej płatności. Każda kolejna ankieta jest składana w terminie 31 dni po zakończeniu danego roku sprawozdawczego.
b) Wypełniony formularz ankiety monitorującej należy składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. Ligonia 46 w Katowicach, z którym została zawarta umowa przyznania pomocy.

Wzory aktualnych ankiet monitorujących znajdują się w załączeniu treści niniejszej aktualności jak również są dostępne na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego :

Ankieta monitorująca dla działania Małe Projekty

Źródło: http://www.mstow.pl/informacje/aktualnosci,2016-01-ppj,wiecej.html
Gmina Mstów
Gmina Mstów, położona na północny wschód od Częstochowy. Na terenie Gminy Mstów możemy obserwować zespoły skałek gdyż około 60% jej terenów należy do Jurajskiego Parku Krajobrazowego, bądź stanowi jego bezpośrednią otulinę. Warunki mikroklimatyczne panujące na obszarze regionu częstochowskiego, określane są przeważnie jako dobre, a okolice Mstowa prezentują się pod tym względem bardzo dobrze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).