Środa, 21 lutego 2024r. | Imieniny: Eleonory, Fortunata, Roberta
Pokaż menu

Nabór uczestników do realizowanego Projektu Partnerskiego „Drużyna Powiatu”

04 lutego, 2016
Kościół - Św. Anna - Dziedziniec klasztorny - Lotek70 / Wikipedia / CC0 Kościół - Św. Anna - Dziedziniec klasztorny - Lotek70 / Wikipedia / CC0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie, jako Partner Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu częstochowskiego, prowadzi nabór uczestników do realizowanego Projektu Partnerskiego „Drużyna Powiatu”.
Projekt realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, osi priorytetowej: IX Włączenie Społeczne, Działania: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Liderem Projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w partnerstwie z Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu częstochowskiego.

Głównym celem Projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno – zawodowej osób korzystających z pomocy społecznej.

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która zgłasza chęć udziału w Projekcie i jest klientem instytucji pomocy społecznej działającej na terenie powiatu częstochowskiego, osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym, w szczególności:

 1. osobą bezrobotną,
 2. osobą nieaktywną zawodowo
 3. osobą niepełnosprawną z powodu przynajmniej jednego ze schorzeń narządu wzroku, ruchu, słuchu lub układu krążenia z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności,
 4. pełnoletnim wychowankiem:
  • placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego lub socjalizacyjnego,
  • domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
  • domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
  • schroniska dla nieletnich,
  • zakładu poprawczego,
  • specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego lub specjalnego ośrodka wychowawczego,
  • młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrdka socjoterapii
  • rodziny zastępczej.

Osoby uczestniczące w Projekcie będą mogły skorzystać z bezpłatnych form wsparcia, m.in.:

 • doradztwa zawodowego,
 • poradnictwa psychologicznego,
 • warsztatów i treningów z zakresu podnoszenia kompetencji społecznych i umiejętności zawodowych,
 • wyjazdowych warsztatów integracyjnych,
 • kursów umożliwiających zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie zaprasza osoby chętne do udziału w Projekcie pt. „Drużyna Powiatu”. Wszystkie osoby, które są zainteresowane, proszone są o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie, ul Częstochowska 7 (pok. nr 6).

Źródło: http://www.przyrow.pl/aktualnosci/artykul/nabor-uczestnikow-do-realizowanego-projektu-partnerskiego-druzyna-powiatu
Gmina Przyrów
Gmina Przyrów jest położona w odległości około 35 km na wschód od Częstochowy, na skrzyżowaniu dróg krajowych Częstochowa-Kielce oraz Radomsko-Siewierz. Gmina usytuowana jest na styku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej z Niecką Nidziańską. Pod względem budowy geologicznej na obszarze gminy przeważa Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, będąca płytą wapieni górno jurajskich, łagodnie pochyla się ku północnemu - wschodowi i zapada się pod utwory kredowe Niecki Nidziańskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).