Sobota, 23 września 2023r. | Imieniny: Tekli, Boguslawa, Linusa
Pokaż menu

XX sesja Rady Gminy Rędziny

21 stycznia, 2016
Cementownia Rudniki - Syrus / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Cementownia Rudniki - Syrus / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz.1515) i n f o r m u j ę, że w dniu 26 stycznia 2016 roku (tj. wtorek) o godz. 15 00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XX sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:  

I . Część porządkowo -wstępna:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta z okresu od ostatniej sesji.
 4. Przyjęcie interpelacji radnych.
 5. Zapytania radnych.
 1. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2016 roku.
 2. Określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych.
 3. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Rędzinach.
 4. Określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Rędziny oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 5. Określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Rędziny oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 6. Przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rędziny.
 7. Zatwierdzenia planu pracy komisji Rady Gminy Rędziny.
 8. Zmiany uchwały Nr XIX/101/2015 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 grudnia       2015 roku w sprawie przyjęcia       Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku.
 9. Zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2016 rok.
 10. Uchylenia uchwał Rady Gminy Rędziny ( 5/V/99 z dnia 29 stycznia 1999 r. i XIII/46/2011 z dnia 18 lipca 2011 r.)
 11. Uchylenia uchwał Rady Gminy Rędziny ( 73/XVIII/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. i XI/39/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.)
 12. Sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i bagażu i opłaty manipulacyjnej.
 13. Uchwalenia przepisów porządkowych obowiązujących w autobusach Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach

III . Informacje i zapytania

 1. Wnioski, zapytania sołtysów i odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
 2. Przyjęcie protokołów z XIX sesji.
 3. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy Rędziny.

Źródło: http://www.redziny.pl/post/details/631
Gmina Rędziny
Gmina Rędziny położona jest w powiecie częstochowskim, który stanowi część województwa śląskiego, na północnym krańcu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Przeważający obszar zajmują gospodarstwa i działki rolne. Lasy porastają jedynie 1,7% jej powierzchni. Przez jej teren przebiegają trasa szybkiego ruchu DK-1 Warszawa-Katowice oraz droga krajowa DK-91 Częstochowa-Piotrków Trybunalski. Dobre skomunikowanie gminy wpływa pozytywnie na jej rozwój.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).